2022. augusztus 21-én 10 órától úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban.