15 éve, hogy elkészült az első gyülekezeti újság Mind1 címmel. Azt írtuk akkor, hogy a jézusi parancsnak szeretnénk megfelelni, ami szerint tanítványainak „egynek” kell lenni.

A szekularizáció világában különösen fontos üzenete a Szentírás egészének, hogy mind egy vagyunk mint teremtményei Istennek, és abban is, hogy a Krisztusban adott megváltásának, megújító szándékának is közösösen vagyunk címzettjei.

Egy Krisztust ismerő, létező, felismerhető, körülhatárolható, valós emberekből álló közösség pedig egyáltalán nem mind1, hogyan képviseli Urát ebben az össze-vissza világban. Ezért kapta az újság indítása után 7 évvel később a gyülekezeti honlap a nemmind1 címet.

És nemmind1 ma sem, amikor újraindul a honlap megfrissülve, átgondolva, újrastrukturálva, de még mindig ugyanazon cél érdekében: Mi, akik tudunk Krisztusról, Urunknak hisszük és mondjuk Őt, az Ő nevében hívunk mindenkit abba a közösségbe, ahol az Ő lelke kapcsol bennünket, nagyon különböző embereket össze.

Czapp József