Vasárnap 10 óra – istentisztelet és gyermekistentisztelet
Vasárnap 11 óra Cafe Sunday – gyülekezeti ház
Vasárnap 11 óra – konfirmáció előkészítő
Hétfő 14:30 óra – bibliaóra az Élő Forrás Kútja Idősek Otthonában
Kéthetente csütörtkön 17 óra – női bibliaóra