A Mikepércsi Református Egyházközség állami feladat átvállalásával 2019. január 1-jétől fenntartóként működteti a Mikepércsi Református Egyházközség Élő Forrás Kútja Idősek Otthonát, mely 191 idős, gondozásra szoruló embernek biztosít ápolás-gondozást az ország teljes területéről.

Lehet- e szebb küldetése az idősgondozásnak, az abban részt vevőknek, mint hihetővé, reménységet adóvá tenni a jézusi kijelentést?

 „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” 

A szomjazónak adott víz, a megfáradtnak adott étel és gondoskodás Krisztus jelenlétéből fakad és arra utal. Ebben a jelenlétben osztozunk a ránkbízottakkal.