Megújulás előtt 2.

Ha valóban a múltunk az, ami megítél bennünket, ami változásra késztet, akkor jó lenne tudni, mi volt a mögöttünk hagyott nagyon hosszú időben a legnagyobb mulasztásunk, hibánk, vagy éppen bűnünk, hogy ezt a jövőben elkerülhessük.

Tovább

Megújulás előtt 3.

A múltunknak, a bennünket, ma élő református magyar embereket is megítélő múltnak, a következő öröksége, amellyel szembe kell néznünk: a hitvallásos megosztottság. Az Isten Lelke által munkált megújulás során ennek…

Tovább

Megújulás előtt 5.

A múlt terhes, máig ható örökségei közé tartozik a püspöki „intézmény”. Hosszú időn keresztül a semmilyen értelemben nem biblikus és nem református püspöki tisztség eszközzé válhatott az egyház egészének kézbentartásában.

Tovább

Megújulás előtt 6.

Az előzőekben megállapítottuk, hogy egyházunk életében, a múlt terhes örökségei közé tartozik a püspöki intézmény. Ha ez, így van, következetlenek lennénk, ha nem mondanánk ki: az elmúlt 18 év is az. Terhes örökség a Bölcskei püspök úr által fémjelzett időszak.

Tovább