Blog

2015. 01.16.

Megújulás előtt 6.

Az előzőekben megállapítottuk, hogy egyházunk életében, a múlt terhes örökségei közé tartozik a püspöki intézmény. Ha ez, így van, következetlenek lennénk, ha nem mondanánk ki: az elmúlt 18 év is az. Terhes örökség a Bölcskei püspök úr által fémjelzett időszak. Még csak napok teltek el azt követően, hogy formálisan már nem Bölcskei a Magyarországi Református Olvassa tovább »

2014. 09.04.

Megújulás előtt 5.

A múlt terhes, máig ható örökségei közé tartozik a püspöki „intézmény”. Hosszú időn keresztül a semmilyen értelemben nem biblikus és nem református püspöki tisztség eszközzé válhatott az egyház egészének kézbentartásában. És tudjuk, hogy időről-időre azzá is vált: az Isten Krisztusban kinyilvánított akaratától gyökeresen eltérő, sőt azzal ellentétes erők céljainak megvalósításában sokszor volt már eszköz ez Olvassa tovább »

2014. 08.04.

Megújulás előtt 4.

Múltunk terhes öröksége egyházi struktúránk: egyházunk felépítése és ebből fakadóan működése, illetve a működésének zavarai. Ha modellezni kellene az egyház struktúráját, talán halmazok ábrázolásával járnánk legközelebb az igazsághoz. Minden Krisztusban hívő, a Lélek vezetése alatt álló, református hitelveket valló, magyarul „élő” közösség, egy-egy halmaz, amely sok más halmazzal, gyülekezeti közösséggel együtt kiad egy nagyobb halmazt. Olvassa tovább »

2013. 08.20.

Megújulás előtt 3.

A múltunknak, a bennünket, ma élő református magyar embereket is megítélő múltnak, a következő öröksége, amellyel szembe kell néznünk: a hitvallásos megosztottság. Az Isten Lelke által munkált megújulás során ennek az állapotnak a felszámolása tűnik az egyik legnehezebb feladatnak. A hit tartalmának formába öntése, megfogalmazása bizonyos értelemben szükségszerűség volt a mögöttünk hagyott kétezer év során. Olvassa tovább »

2013. 06.02.

Megújulás előtt 2.

Ha valóban a múltunk az, ami megítél bennünket, ami változásra késztet, akkor jó lenne tudni, mi volt a mögöttünk hagyott nagyon hosszú időben a legnagyobb mulasztásunk, hibánk, vagy éppen bűnünk, hogy ezt a jövőben elkerülhessük. Pontosabban: Mik voltak a legmegkérdőjelezhetőbb hibáink? A többes szám első Extra never a works http://gogosabah.com/tef/tadalafil-dosage-instructions.html a it clear itself skin Olvassa tovább »

2013. 04.25.

Megújulás előtt

Egyházunk, a Magyarországi Református Egyház megújulás előtt áll. Megújulásra vár. Lelkipásztorokkal, gyülekezeti tagokkal, magukat reformátusnak valló, teljesen különböző körülmények között élő emberekkel beszélgetve hosszú évek óta szembetaláljuk magunkat az először csak félve kimondott, de nagyon határozott véleménnyel: nem jó, ami van, változtatni kell! A mikor, mit és hogyan kérdésekre már eltérő véleményekkel találkozunk. Ahol élünk, Olvassa tovább »