A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint az egyházközségek presbitériumai minden gyülekezetben megújulnak, 2024. január 1-jétől újabb 6 éves cilus kezdődik.

A presbiterek – köztük a főgondnokaz egyházközség nem lelkészi tisztviselői, az egyházközség életének felelős irányítói, akiket az egyházközségi választói névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell és lehet választani. 

Törvényünk értelmében az lehet presbiter, aki legalább 3 éve (2020., 2021., 2022.) teljes jogú egyháztag, legalább 1 éve tagja a választó gyülekezetnek, és vállalja is a szolgálatot, illetve főgondnok, aki legalább 3 év presbiteri szolgálattal bír.

Azok az egyháztagok választhatnak, akik 2022-ben befizették az egyházfenntartói járulékot.

Gyülekezetünkben 2023.09.22-én a Presbiterek megválasztották a Választási Bizottság tagjait. A Választási Bizottság 2023.09.28-án megtartotta alakuló ülését. Tagjai: Gede Ildikó, Zsákai Ildikó, Cseke Lajos és törvény szerint Nt. Czapp József lelkipásztor. Egymás között egyhangúan Cseke Lajost választották a bizottság elnökének. A vasárnap istentiszteleten megtörtént a fogadalomtétel, a bizotság megkezdte a munkát.

2023. október 15-én, a vasárnap istentiszteleten kihidetésre kerülmajd a presbiterjelöltek névsora. A presbiterválasztó közgyűlésre 2023. október 22-én vasárnap, az istentiszteletet követően kerül majd sor.

A jelöléssel és a választással kapcsolatos kérdésekkel a bizottság tagjait lehet keresni.

2023. október 15-én a vasárnapi istentiszteleten kihirdetésre került a megválasztandó a nem lelkészi tisztségviselők névsora:

PRESBITERJELÖLTEK:

Fehér Gáborné

Gyönyörű Gáborné

Dr. Károlyi Sándor

Mike Sándor

Molnár Mihály

Molnár Papp Anita

Petrák györgyné

Stekler István

Tóth Antal

Tóth Edit Ágnes

Varga Imre

Varga Imréné

FŐGONDNOK-JELÖLT

Dr. Károlyi Sándor

Heten a jelenlegi presbitérium tagjai, így öt új presbiter szolgál majd az új ciklusban, illetve a főgondnoki poszton is változás lesz.

Október 22-én érvényes és eredményes volt a választói közgyűlés

A 135 választójogú egyháztagból 44-en vettek részt a közgyűlésen. Valamennyien érvényes szavazatot adtak le, így a választás érvényes és eredményes volt. A gyülekezet megválasztotta a nem lelkészi tisztségviselőit, akik 2024. január 1-jétől töltik majd be tisztségüket. Addig a jelenlegi presbitérium és főgondnok regnál.

Minden presbiterjelölt és a főgondnok jelölt is elegendő érvényes szavazatot kapott.

Fogadalomtételükre a közeljövőben kerül sor.

2023. december 25-én a megválasztott presbitérium fogadalmat tett.

Életükre, szolgálatukra Isten gazdag áldását kérjük!