Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 29.

2023.03.29

Példabeszédek könyve 29


1
Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. 2Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. 3Aki szereti a bölcsességet, örömet szerez apjának, de aki paráznákkal barátkozik, elpazarolja vagyonát. 4Igazsággal tartja fenn országát a király, de ha ajándékot fogad el, romba dönti azt. 5Aki hízeleg felebarátjának, hálót vet annak lába elé. 6A gonosz embert csapdába juttatja vétke, az igaz pedig ujjongva örül. 7Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni. 8Az öntelt emberek fellázítják a várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a haragot. 9A bölcs ember vitatkozik az ostobával, az pedig hol háborog, hol nevet: nem marad nyugton. 10A vérszomjas emberek gyűlölik a feddhetetlent, a becsületesek pedig gondoskodnak róla. 11Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. 12Ha az uralkodó hallgat a hazug beszédre, minden szolgája bűnössé válik. 13A szegény és a zsarnok egymás mellett élnek, de mindkettő az ÚRtól kapta a szeme világát. 14Ha a király igazságosan ítéli a nincsteleneket, trónja mindvégig szilárdan áll. 15A bot és a fenyítés bölccsé tesz, de a kényeztetett gyermek szégyent hoz anyjára. 16Sok ott a bűn, ahol sok a bűnös, de az igazak meglátják azok bukását. 17Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne. 18Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. 19Puszta szóból nem okul a szolga, még ha megérti, akkor sem ad rá semmit. 20Láttál-e már elhamarkodott beszédű embert? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. 21Aki gyermekkorától fogva kényezteti szolgáját, a végén nem bír vele. 22A haragos ember viszályt szít, az indulatos ember sok bűnt követ el. 23Megalázza kevélysége az embert, az alázatos lelkűt pedig tisztelet övezi. 24Aki a tolvajjal tart, önmaga ellensége, és az is, aki átkozódást hall, de nem jelenti. 25Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál. 26Sokan igyekeznek az uralkodó elé, pedig az ÚR szolgáltat igazságot az embernek. 27Utálják az igazak az álnok embert, a bűnös meg a helyes úton járót utálja.

Lukács evangéliuma 24, 13-35

13Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvanfutamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, 14és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. 16Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. 17Ő pedig így szólt hozzájuk: Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. 18Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? 19Mi történt? – kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt; 20és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. 21Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. 22Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, 23de nem találták ott a testét; eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. 24El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták. 25Akkor ő így szólt hozzájuk: Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? 27És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.
28Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. 30És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. 31Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. 32Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? 33Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. 34Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. 35Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.

Részletek

Dátum:
2023.03.29
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére