Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 28.

2023.03.28

Példabeszédek könyve 28


1
Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán. 2Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet. 3Ha szegény ember a nincstelenek elnyomója, olyan az, mint a felhőszakadás, mely után nincs kenyér. 4Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket, de akik megfogadják a tanítást, ellenük támadnak. 5A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az URat, egészen megértik. 6Jobb a feddhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár. 7Aki ügyel a tanításra, értelmes fiú az, de aki a dőzsölőkkel tart, szégyent hoz apjára. 8Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken. 9Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. 10Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe, de a feddhetetlenekre szép örökség vár. 11A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta. 12Ha az igazak vigadnak, az nagy dicsőséget jelent, ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket. 13Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. 14Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik. 15Olyan a szegény népen uralkodó bűnös, mint a morgó oroszlán és az éhes medve. 16Ha esztelen a fejedelem, nagy lesz az elnyomás, de ha gyűlöli a nyerészkedést, hosszú ideig él. 17Akit vérontás bűne terhel, hadd fusson a sírig, ne segíts neki! 18Aki feddhetetlenül él, az segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik. 19Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiábavalóságokat hajhász, annak szegénység jut. 20A megbízható ember bőven kap áldást, de aki gyorsan akar meggazdagodni, nem marad büntetlenül. 21A személyválogatás nem jó dolog, egy falat kenyérért is vétekbe viheti az embert. 22Gyorsan akar gazdagságra jutni a kapzsi, de nem tudja, hogy ínségbe jut. 23Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg. 24Aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőnek. 25A telhetetlen ember viszályt szít, de aki az ÚRban bízik, az gyarapodik. 26Aki a maga eszében bízik, ostoba, de aki bölcsen él, az megmenekül. 27Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri. 28Ha fölemelkednek a bűnösök, elrejtőzik az ember, de ha azok elpusztulnak, sokan lesznek az igazak.

Lukács evangéliuma 24,1-12


1
A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. 2A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, 3és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. 4Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. 5Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt? 6Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, 7hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. 8Ekkor visszaemlékeztek szavaira, 9és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. 10A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, 11de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. 12Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.

Részletek

Dátum:
2023.03.28
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére