Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 30.

2023.03.30

Példabeszédek könyve 30


1
Ágúrnak, a masszái Jáke fiának beszéde. Így szólt ez a férfi: Elfáradtam, Istenem! Elfáradtam, Istenem! Végem van! 2Mert minden embernél tudatlanabb vagyok, nincs emberhez illő értelmem. 3Nem tanultam bölcsességet, és nem ismerem a Szentnek tudományát: 4Ki ment fel az égbe, és ki szállott le onnan? Ki szedte össze markába a szelet, ki kötötte köntösébe a vizet? Ki határozta meg az egész föld határát? Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve? 5Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek. 6Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz! 7Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem: 8Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, 9hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az ÚR? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét! 10Ne rágalmazd a szolgát ura előtt, mert megátkoz, és bűnhődni fogsz! 11Micsoda népség az, amely átkozza apját, és anyját nem áldja! 12Micsoda népség az, amely tisztának tartja magát, pedig ki sem mosták szennyéből! 13Micsoda népség az, a mely kevély szemű és fennhéjázó tekintetű! 14Micsoda népség az, amelynek fogai kardok és agyarai kések! Megennék a nincsteleneket a földön, a szegényeket az emberek között!

15A piócának két lánya van: add ide, add ide! Ez a három nem lakik jól, sőt négy nem mondja, hogy elég: 16a holtak hazája és a meddő asszony, a föld, mely sohasem telik el vízzel és a tűz, mely nem mondja, hogy elég. 17Aki gúnyolja apját, vagy engedetlenül megveti anyját, annak szemét kivájják a patak menti hollók, és megeszik a saskeselyűk. 18Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: 19a sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a nővel. 20Ilyen a házasságtörő nő útja: eszik, aztán megtörli a száját, és ezt mondja: Nem tettem semmi rosszat! 21Három dolog miatt rendül meg a föld, sőt négyet nem bír elviselni: 22ha a szolgából király lesz, ha a bolond teleeszi magát, 23ha a megvetett nő férjhez megy, és ha a szolgálóleány úrnője örökébe lép. 24Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak: 25nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket. 26Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. 27Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. 28Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban. 29Ez a három lépked szépen, sőt négynek szép a járása: 30az oroszlán a legerősebb állat, mely nem riad vissza senkitől, 31a fölingerelt ló meg a kecskebak és a hadserege élén álló király. 32Ha fennhéjázásból bolondságot követtél el, és rájöttél, tedd kezedet a szádra! 33Ha tejfölt köpülnek, vaj lesz belőle, ha az orrot erősen fújják, vér jön belőle, és ha haragot szítanak, perpatvar lesz belőle.

Lukács evangéliuma 24,36-49

36Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek! 37Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. 38Ő azonban így szólt hozzájuk: Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? 39Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól! Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. 40És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezeit és a lábait. 41Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük: Van itt valami ennivalótok? 42Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. 43Elvette, és szemük láttára megette.
44Majd így szólt hozzájuk: Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. 45Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46és így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, 47és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. 48Ti vagytok erre a tanúk. 49És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.

Részletek

Dátum:
2023.03.30
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére