Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 18.

2023.03.18

Példabeszédek könyve 19


1
Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. 2Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról. 3Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve. 4A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik. 5Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. 6Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja. 7A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább eltávolodnak tőle barátai; szavaival unszolja őket, de hiába. 8Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót. 9Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél.

10Nem illik az ostobához a fényűzés, sem a szolgához az uralkodás a vezetőkön. 11Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. 12Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat. 13Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. 14A ház és a vagyon apai örökség, de az ÚRtól van az okos feleség. 15A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik. 16Aki megtartja a parancsot, megtartja életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal. 17Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. 18Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd! 19A nagy haragú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja. 20Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy! 21Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tervei valósulnak meg. 22Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. 23Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem. 24Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi. 25Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul, ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét. 26Szégyellni való és gyalázatos az a fiú, aki bántalmazza apját, vagy elkergeti anyját. 27Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz okos tanítások nélkül! 28A haszontalan tanú csúfot űz a törvényből, a bűnösök szája pedig csak úgy nyeli az álnokságot. 29A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg.

Lukács evangéliuma 22,47-53

47Miközben ezeket mondta, íme, sokaság közeledett. Júdás jött elöl, a tizenkettő egyike, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. 48Jézus így szólt hozzá: Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát? 49Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték: Uram, odavágjunk a karddal? 50Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. 51Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik: Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. 52Majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek: Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. 53Mindennap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje.

Részletek

Dátum:
2023.03.18
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére