Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 17.

2023.03.17

Példabeszédek könyve 18


1
A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóravaló dolog ellen. 2Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének fitogtatásában. 3Ahová bűnös érkezik, oda megérkezik a megvetés is, és a szégyentelenséggel együtt jár a gyalázat. 4Mély víz az ember szájának beszéde, áradó patak, bölcsesség forrása. 5Nem jó a bűnösnek kedvezni, sem jogaiból kiforgatni az igaz embert. 6Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő. 7Az ostobának saját szája a romlása, és saját ajkai ejtik csapdába őt. 8A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. 9Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz. 10Erős torony az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál. 11A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli. 12Akire romlás vár, annak fölfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos. 13Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják. 14Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? 15Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik. 16Az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja. 17Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja. 18A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat. 19A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár. 20Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. 21Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. 22Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát. 23Könyörögve szól a szegény, de a gazdag kemé

Lukács evangéliuma 22,39-46

39Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. 40Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk: Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! 41Azután eltávolodott tőlük mintegy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott: 42Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. 43Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. 44Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. 45Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak. 46Ekkor így szólt hozzájuk: Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!

Részletek

Dátum:
2023.03.17
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére