Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige július 19.

2023.07.19

Pál első levele a Timóteushoz 6,11-16

A hit nemes harcának megharcolása

11Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. 12Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. 13Meghagyom neked Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus alatt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, 14hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. 15Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura. 16Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen.

Jób könyve 19

Jób ötödik válasza: Elhagyták az emberek

1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Meddig kínozzátok még lelkemet, és zúztok-tiportok szavaitokkal? 3Már tízszer is gyaláztatok engem. Nem szégyellitek, hogy így gyötörtök? 4Ha valóban tévedtem is, énrajtam marad a tévedésem. 5Ha valóban fölém akartok kerekedni, és rám akarjátok bizonyítani a gyalázatot, 6akkor pedig tudjátok meg, hogy Isten nyomorított meg, és ő kerített hálójába engem. 7Ha erőszak miatt kiáltozom, nem kapok választ. Segítségért kiáltok, de nem véd a törvény. 8Eltorlaszolta utamat, nem mehetek tovább, sötétbe burkolta ösvényeimet. 9Dicsőségemtől megfosztott, levette fejemről a koronát. 10Letördelt körös-körül, elpusztulok; kitépte reménységemet, mint valami fát. 11Fellángolt ellenem haragja, és ellenségének tekintett engem. 12Együtt támadtak csapatai, utat törtek ellenem, tábort vertek sátram körül. 13Rokonaimat eltávolította mellőlem, ismerőseim egészen elidegenedtek tőlem. 14Szomszédaim elhagytak, ismerőseim elfelejtettek. 15A házamban élők és szolgálóleányaim idegennek tartanak, rám sem ismernek többé. 16Szolgámnak kiáltok, de nem válaszol, még ha könyörgök is neki. 17Feleségem undorodik leheletemtől, testvéreim iszonyodnak tőlem. 18Még a kisgyermekek is megvetnek, kicsúfolnak, ahogy föltápászkodom. 19Utál minden bizalmas barátom. Akiket szerettem, ellenem fordultak. 20Csont és bőr már csak az egész testem, ínyem is elsorvadt a fogaim körül.

Jób a halála után remél elégtételt

21Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem! 22Miért üldöztök, mint Isten, miért nem unjátok még a marcangolást? 23Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe, 24vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék! 25Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, 26és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. 27Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem valaki más, bár veséim is megemésztetnek. 28Ha ezt kérdezitek: Mivel kényszerítsük őt, hogy megtaláljuk bajának a gyökerét, 29akkor rettegjetek a fegyvertől! Mert a harag fegyveres büntetést szül, hogy megtudjátok, van ítélőbíró.

 

Részletek

Dátum:
2023.07.19
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére