Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige július 18.

2023.07.18

Pál első levele a Timóteushoz 6,1-10

A szolgákról

1Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. 2Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd!

Óvás a tévtanoktól és a pénzimádattól

3Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, 4az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. 5Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. 6Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, 7mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. 8De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. 9Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. 10Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.

Jób könyve 18

Bildád második beszéde: A bűnösökre pusztulás és feledés vár

1Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: 2Meddig finomkodunk még itt a szavakkal? Gondolkozzatok el, és aztán szálljunk vitába vele! 3Miért tartasz bennünket állatnak, és miért nézel ostobának? 4Ha magadat marcangolod haragodban, talán elpusztul miattad a föld, és elmozdul helyéről a kőszikla? 5Bizony, kialszik a bűnösök világossága, tüzük lángja nem ragyog. 6Elsötétül sátrában a világosság, mécsese kialszik mellette. 7Erőteljes léptei megrövidülnek, saját tervei okozzák bukását. 8Mert lába hálóba gabalyodik, és kelepcébe kerül. 9Sarkát csapda ragadja meg, és hurok feszül rá. 10Hurok van elrejtve számára a földön, és csapda az ösvényén. 11Körös-körül félelmek rémítik, és kergetik lépten-nyomon. 12Éhesen várja a nyomorúság, és készen áll a veszedelem, hogy elbuktassa őt. 13Darabonként rágja le bőrét a kór, darabonként rágja le róla a halálos betegség. 14Kirángatják biztonságos sátrából, és elhajtják a borzalmak királya elé. 15Sátrában nem az övéi laknak, lakóhelyére kénkövet szórnak. 16Alul elszáradnak gyökerei, és felül lefonnyad az ága. 17Emlékezete eltűnik a földről, és nem emlegetik nevét az utcán. 18Világosságból sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elűzik. 19Utódja és sarjadéka nem lesz népe között, senkije sem marad lakóhelyén. 20Végnapján elszörnyednek a nyugaton lakók, és iszonyat fogja el a keleten lakókat. 21Bizony, így jár az álnokok hajléka, annak lakóhelye, aki nem akar Istenről tudni.

 

Részletek

Dátum:
2023.07.18
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére