Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige április 3.

2023.04.03

Pál levele a kolosséiakhoz 1,15-20

15Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. 16Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. 17Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. 18Ő a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. 19Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, 20és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.

A krónikák első könyve 3
1
Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebrónban születtek: Amnón volt az elsőszülött, a jezréeli Ahínóamtól; Dániel a második, a karmeli Abígajiltól; 2Absolon a harmadik, Maaká fia, aki Talmajnak, Gesúr királyának a leánya volt; Adónijjá a negyedik, Haggít fia; 3Sefatjá az ötödik, Abítáltól; Jitreám a hatodik, Eglá nevű feleségétől. 4Hatan születtek Hebrónban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott. Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodott.
5Jeruzsálemben ez a négy született Batsúától, Ammíél leányától: Simá, Sóbáb, Nátán és Salamon. 6Rajtuk kívül ez a kilenc: Jibhár, Elísámá és Elífelet, 7Nógah, Nefeg és Jáfía, 8továbbá Elísámá, Eljádá és Elífelet. 9Ezek mind Dávid fiai voltak, másodfeleségeinek a fiain és a nővérükön, Támáron kívül.
10Salamon fia volt Roboám, ennek a fia Abijjá, ennek a fia Ászá, ennek a fia Jósáfát, 11ennek a fia Jórám, ennek a fia Ahazjá, ennek a fia Jóás, 12ennek a fia Amacjá, ennek a fia Azarjá, ennek a fia Jótám, 13ennek a fia Áház, ennek a fia Ezékiás, ennek a fia Manassé, 14ennek a fia Ámón, ennek a fia Jósiás. 15Jósiás fiai ezek voltak: Jóhánán volt az elsőszülött, Jójákím a második, Cidkijjá a harmadik, Sallúm a negyedik. 16Jójákím fia volt Jekonjá és Cidkijjá.
17Jekonjá fia volt Asszír, ennek a fia Sealtíél, 18Malkírám, Pedájá, Senaccar, Jekamjá, Hósámá és Nedabjá. 19Pedájá fia volt Zerubbábel és Simí. Zerubbábel fiai voltak Mesullám és Hananjá, az ő nővérük volt Selómít. 20Rajtuk kívül ez az öt: Hasubá, Óhel, Berekjá, Haszadjá és Júsab-Heszed. 21Hananjá fia volt Pelatjá és Jesajá, az ő fia volt Refájá, Arnán, Óbadjá és Sekanjá is. 22Sekanjá utódai hatan voltak: Semajá és Semajá fiai: Hattús, Jigál, Báríah, Nearjá és Sáfát. 23Nearjának három fia volt: Eljóénaj, Hizkijjá és Azríkám. 24Eljóénajnak hét fia volt: Hódavjá, Eljásíb, Pelájá, Akkúb, Jóhánán, Delájá és Anání.

Részletek

Dátum:
2023.04.03
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére