Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige április 4.

2023.04.04

Pál levele a kolosséiakhoz 1,21-23

21Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, 22most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. 23Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem

A krónikák első könyve 4
1
Júda fiai voltak: Pérec, Hecrón, Karmí, Húr és Sóbál. 2Sóbál fia, Reájá nemzette Jahatot, Jahat nemzette Ahúmajt és Lahadot. Ezek a córiak nemzetségei.
3Ezeknek volt Étám az apja: Jizreel, Jismá és Jidbás; nővérük neve Haclelpóní volt. 4Penúél Gedór apja, Ézer pedig Húsá apja volt. Ezek Húrnak, Efrátá elsőszülöttjének, Betlehem apjának a fiai. 5Ashúrnak, Tekóa atyjának két felesége volt: Helá és Naará. 6Naará szülte neki Ahuzzámot, Héfert, Témenít és az ahastáriakat. Ezek voltak Naará fiai. 7Helá fiai voltak: Ceret, Jecóhar és Etnán. 8Kóc nemzette Ánúbot, Haccóbébát és Aharhélnak, Hárúm fiának a nemzetségeit. 9Jabéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jabécnak, mert ezt mondta: Bizony fájdalommal szültem őt! 10Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért.
11Kelúb, Súhá testvére nemzette Mehírt. Ő Estón apja. 12Estón nemzette Bét-Ráfát, Pászéahot és Tehinnát, Ír-Náhás atyját. Ezek a rékaiak.
13Kenaz fiai Otníél és Szerájá voltak. Otníél fia Hatat volt. 14Meónótaj nemzette Ofrát, Szerájá nemzette Jóábot, a gé-harásímbeliek atyját, akik mesteremberek voltak.
15Kálébnak, Jefunne fiának a fiai voltak: Írú, Élá és Naam. Élá fia volt Kenaz. 16Jehallelél fiai voltak: Zíf, Zífá, Tírjá és Aszarél. 17Ezrá fiai voltak: Jeter, Mered, Éfer és Jálón. Ennek a felesége lett terhes Mirjámmal, majd Sammajjal és Jisbáhhal, Estemóa atyjával. 18Ennek a júdai felesége szülte Jeredet, Gedór atyját, Hébert, Szókó atyját és Jekútíélt, Zánóah atyját. Mindezek Bitjának, a fáraó leányának az utódai, akit még Mered vett feleségül.
19Hódijjá feleségének, Naham nővérének a fiai voltak: a geremi Keílá atyja és a maakái Estemóa. 20Simon fiai voltak: Amnón, Rinná, Ben-Hánán és Tílón. Jisí fia volt Zóhét és Ben-Zóhét.
21Júda fiának, Sélának a fiai voltak: Ér, Léká atyja, Ladá, Márésá atyja és a takácsok házának a nemzetségei Bét-Asbéában, 22azután Jókím meg a kózébáiak, Jóás és Száráf, akik Móábból házasodtak, de visszatértek Betlehembe. Régi dolgok ezek! 23Ők voltak a fazekasok, Netáím és Gedérá lakói, akik a király mellett, az ő szolgálatában laktak ott.

Simeon leszármazottai

24Simeon fiai voltak: Nemúél, Jámín, Járíb, Zerah és Saul. 25Ennek a fia Sallúm, ennek a fia Mibszám, ennek a fia Mismá volt. 26Mismá utódai: az ő fia volt Hammúél, ennek a fia Zakkúr, ennek a fia Simí. 27Simínek tizenhat fia és hat leánya volt, de testvéreinek nem sok fia volt, és egész nemzetségük nem volt olyan népes, mint Júda fiaié.
28Ezek Beérsebában, Móládában és Hacar-Súálban laktak, 29továbbá Bilhában, Ecemben és Tóládban, 30Betúélban, Hormában és Ciklágban, 31Bét-Markábótban, Hacar-Szúszímban, Bét-Biríben és Saarajimban. Ezek voltak a városaik Dávid uralkodásának kezdetéig. 32Településeik voltak: Étám és Ajin, Rimmón, Tóken és Ásán, ez az öt város 33és mindazok a települések, amelyek ezek körül a városok körül voltak Baalig. Ezek voltak a lakóhelyeik, és volt nekik származási jegyzékük is.
34Mesóbáb, Jamlék és Jósá, Amacjá fia, 35Jóél és Jéhú, Jósibjá fia, aki Szerájá fia, Aszíél unokája volt, 36Eljóénaj, Jaakóbá, Jesóhájá, Aszájá, Adíél, Jeszímiél, Benájá 37és Zízá, Sifí fia, aki Allón fia, aki Jedájá fia, aki Simrí fia, aki Semajá fia volt: 38ezek a név szerint említettek fejedelmek voltak, akiknek a nemzetségei igen megszaporodtak. 39Ezért elmentek Gedór felé, a völgy keleti részéig, hogy ott keressenek nyájaiknak legelőt. 40Találtak is kövér és jó legelőt. Az a föld pedig tágas, nyugalmas és csendes volt. Azelőtt hámiak laktak ott, 41de Ezékiásnak, Júda királyának az idejében eljöttek ezek a név szerint följegyzettek, szétverték azoknak a sátrait, és kiirtották a meúniakat, akiket ott találtak. Így van ez ma is. A helyükre telepedtek, mert ott találtak nyájaiknak legelőt. 42És közülük, Simeon fiai közül ötszáz ember elment a Széír-hegységbe, Jisí fiainak, Pelatjának, Nearjának, Refájának és Uzzíélnek a vezetésével. 43Levágták Amálék menekültjeinek a maradékát, és ott laknak a mai napig is.

Részletek

Dátum:
2023.04.04
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére