Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige szeptember 17.

2023.09.17

Mózes negyedik könyve 2

A törzsek táborozásának és menetelésének a rendje

21Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 2Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül táborozzanak.
3Elöl, kelet felől legyen Júda táborának a hadijelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme Nahsón, Ammínádáb fia. 4Serege hetvennégyezer-hatszáz számba vett emberből áll. 5Mellette táborozzék Issakár törzse. Issakár fiainak a fejedelme Netanél, Cúár fia. 6Serege ötvennégyezer-négyszáz számba vett emberből áll. 7Azután következik Zebulon törzse. Zebulon fiainak a fejedelme Elíáb, Hélón fia. 8Serege ötvenhétezer-négyszáz számba vett emberből áll. 9Júda táborának a seregei összesen száznyolcvanhatezer-négyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell elsőnek elindulniuk.
10Dél felől legyen Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok között. Rúben fiainak a fejedelme Elícúr, Sedéúr fia. 11Serege negyvenhatezer-ötszáz számba vett emberből áll. 12Mellette táborozzék Simeon törzse. Simeon fiainak a fejedelme Selumíél, Cúrísaddaj fia. 13Serege ötvenkilencezer-háromszáz számba vett emberből áll. 14Azután következik Gád törzse. Gád fiainak a fejedelme Eljászáf, Deúél fia. 15Serege negyvenötezer-hatszázötven számba vett emberből áll. 16Rúben táborának a seregei összesen százötvenegyezer-négyszázötven számba vett emberből állnak. Nekik kell másodiknak elindulniuk.
17Utánuk induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között. Ahogyan táboroznak, úgy induljanak el, mindegyik a maga helyén, hadijelvényeik szerint.
18Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadijelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elísámá, Ammíhúd fia. 19Serege negyvenezer-ötszáz számba vett emberből áll. 20Mellette legyen Manassé törzse. Manassé fiainak a fejedelme Gamlíél, Pedácúr fia. 21Serege harminckétezer-kétszáz számba vett emberből áll. 22Azután következik Benjámin törzse. Benjámin fiainak a fejedelme Abídán, Gidóní fia. 23Serege harmincötezer-négyszáz számba vett emberből áll. 24Efraim táborának a seregei összesen száznyolcezer-egyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell harmadiknak elindulniuk.
25Észak felől legyen Dán táborának a hadijelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme Ahíezer, Ammísaddaj fia. 26Serege hatvankétezer-hétszáz számba vett emberből áll. 27Mellette táborozzék Ásér törzse. Ásér fiainak a fejedelme Pagíél, Okrán fia. 28Serege negyvenegyezer-ötszáz számba vett emberből áll. 29Azután következik Naftáli törzse. Naftáli fiainak a fejedelme Ahíra, Énán fia. 30Serege ötvenháromezer-négyszáz számba vett emberből áll. 31Dán tábora összesen százötvenhétezer-hatszáz számba vett emberből áll. Nekik kell utoljára elindulniuk, hadijelvényeik szerint.
32Ennyien voltak, akiket számba vettek Izráel fiainak a nagycsaládjaiból. Összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak a táborban, akiket számba vettek seregeik szerint. 33De a lévitákat nem vették számba Izráel fiai között, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. 34Izráel fiai eszerint jártak el. Pontosan úgy táboroztak hadijelvényeik szerint, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagycsaládonként, ahogyan Mózesnek megparancsolta az ÚR.

Az apostolok cselekedetei 8,9-25

9Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. 10A város apraja-nagyja hallgatott rá, és azt mondták: Ő az Isten Hatalmasnak nevezett ereje. 11Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. 12De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. 13Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult.
14Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. 15Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, 16mert még nem szállt le egyikükre sem, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. 17Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. 18Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik, 19és így szólt: Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket. 20Péter azonban ezt mondta neki: Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát! 21Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. 22Térj meg tehát e gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát. 23Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél. 24Simon így válaszolt: Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok! 25Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot.

 

 

Részletek

Dátum:
2023.09.17
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére