Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige szeptember 16.

2023.09.16

Mózes negyedik könyve 1

Izráel számbavétele

11Így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-pusztában, a kijelentés sátrában a második év második hónapjának elsején azután, hogy kijöttek Egyiptomból: 2Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, névjegyzékbe véve nemzetségenként és nagycsaládonként egytől egyig minden férfit, 3húszévestől fölfelé minden hadkötelest Izráelben! Te és Áron vegyétek őket számba seregeik szerint! 4Legyen segítségetekre törzsenként egy-egy férfi, mindegyik egy nagycsalád feje legyen! 5Ez a neve azoknak a férfiaknak, akik segíteni fognak nektek: Rúbenből Elícúr, Sedéúr fia, 6Simeonból Selumíél, Cúrísaddaj fia, 7Júdából Nahsón, Ammínádáb fia, 8Issakárból Netanél, Cúár fia, 9Zebulonból Elíáb, Hélón fia. 10József fiai közül: Efraimból Elísámá, Ammíhúd fia, Manasséból pedig Gamlíél, Pedácúr fia, 11Benjáminból Abídán, Gidóní fia, 12Dánból Ahíezer, Ammísaddaj fia, 13Ásérból Pagíél, Okrán fia, 14Gádból Eljászáf, Deúél fia, 15Naftáliból Ahíra, Énán fia. 16Ezek a közösség képviselői, az ősi törzsek fejedelmei, Izráel nemzetségfői.
17Maga mellé vette azért Mózes és Áron ezeket a név szerint kijelölt férfiakat, 18és összegyűjtötték az egész közösséget a második hónap elsején. Azok pedig bejegyeztették magukat a névjegyzékbe nemzetségenként és nagycsaládonként, húszévestől fölfelé egytől egyig, 19ahogyan Mózesnek megparancsolta az ÚR. Így vették őket számba a Sínai-pusztában:
20Rúbennek, Izráel elsőszülöttének a fiai, azok leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 21akiket Rúben törzséből vettek számba, negyvenhatezer-ötszázan voltak.
22Simeon fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, akiket számba vettek, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 23akiket Simeon törzséből vettek számba, ötvenkilencezer-háromszázan voltak.
24Gád fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 25akiket Gád törzséből vettek számba, negyvenötezer-hatszázötvenen voltak.
26Júda fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 27akiket Júda törzséből vettek számba, hetvennégyezer-hatszázan voltak.
28Issakár fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 29akiket Issakár törzséből vettek számba, ötvennégyezer-négyszázan voltak.
30Zebulon fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 31akiket Zebulon törzséből vettek számba, ötvenhétezer-négyszázan voltak.
32József fiai közül Efraim fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 33akiket Efraim törzséből vettek számba, negyvenezer-ötszázan voltak,
34Manassé fiainak a leszármazottai pedig, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 35akiket Manassé törzséből vettek számba, harminckétezer-kétszázan voltak.
36Benjámin fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 37akiket Benjámin törzséből vettek számba, harmincötezer-négyszázan voltak.
38Dán fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 39akiket Dán törzséből vettek számba, hatvankétezer-hétszázan voltak.
40Ásér fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 41akiket Ásér törzséből vettek számba, negyvenegyegyezer-ötszázan voltak.
42Naftáli fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 43akiket Naftáli törzséből vettek számba, ötvenháromezer-négyszázan voltak.
44Ezeket vették számba. Mózes és Áron vette számba őket, meg Izráel tizenkét fejedelme, mindegyik egy-egy nagycsalád képviseletében. 45Mindazok, akiket számba vettek Izráel fiai közül nagycsaládonként húszévestől fölfelé, mindazok, akik hadkötelesek voltak Izráelben, 46tehát akiket számba vettek, összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak. 47De a léviták ősi törzséből származókat nem vették számba közöttük.

A léviták feladata

48Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 49Lévi törzsét ne vedd számba, és ne számold őket hozzá Izráel fiaihoz, 50hanem tedd a lévitákat a bizonyság hajlékának és az ahhoz tartozó egész fölszerelésnek a felügyelőivé. Ők vigyék a hajlékot és annak egész fölszerelését, ott szolgáljanak, és táborozzanak a hajlék körül. 51Amikor elindul a hajlék, a léviták bontsák le azt, amikor pedig letáborozik a hajlék, a léviták állítsák föl. Ha illetéktelen közeledik hozzá, meg kell halnia. 52Izráel fiai mindnyájan a maguk táborában táborozzanak, mindenki a maga seregének hadijelvénye körül. 53De a léviták a bizonyság hajléka körül táborozzanak, hogy ne törjön ki haragom Izráel fiainak a közössége ellen. A léviták végezzék a tennivalókat a bizonyság hajlékánál.
54Izráel fiai eszerint jártak el. Mindenben úgy cselekedtek, ahogyan Mózesnek és Áronnak megparancsolta az ÚR.

Az apostolok cselekedetei 8,1-8

Saul üldözi az egyházat

81Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. 2Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. 3Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket.

Fülöp Krisztust hirdeti Samáriában

4Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. 5Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. 6A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. 7Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta is meggyógyult, 8és nagy öröm volt abban a városban.

Részletek

Dátum:
2023.09.16
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére