Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 21.

2023.03.21

Példabeszédek könyve 22,1-16


1
Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál. 2Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindkettőt az ÚR alkotta. 3Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják. 4Az alázatnak és az ÚR félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet. 5Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton: aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat. 6Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. 7A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a kölcsönadónak. 8Aki álnokságot vet, bajt arat, és véget ér dühödt hatalmaskodása. 9A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek. 10Űzd el a csúfolódót, és távozik vele a perpatvar, megszűnik a vita és a gyalázkodás. 11Aki szereti a szív tisztaságát, és jóindulattal beszél, annak barátja a király. 12Az ÚR szeme ügyel az ismeretre, a hűtlenek beszédét meghiúsítja. 13Ezt mondja a rest: Oroszlán van odakinn, megöl engem a szabadban. 14Mély verem az idegen nő szája, beleesik, akire haragszik az ÚR. 15A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. 16Aki elnyomja a nincstelent, hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd ínségre jut.

Lukács evangéliuma 23,1-5


1
Ezután valamennyien elindultak, és elvitték őt Pilátushoz. 2Ott így kezdték vádolni: Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. 3Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte: Te mondod. 4Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. 5De azok még erősebben kiáltozták: Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig.

Részletek

Dátum:
2023.03.21
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére