Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 20.

2023.03.20

Példabeszédek könyve 21


1
Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja. 2Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR vizsgálja meg a szíveket. 3Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az ÚR, mint az áldozatot. 4A gőgös tekintet és a kevély szív a bűnösök mécsese: vétek. 5A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut. 6A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda. 7A bűnösöket elsodorja erőszakosságuk, mert nem akarják teljesíteni a törvényt. 8Tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása egyenes. 9Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. 10A bűnös lelke rosszat kíván, még a barátjára sem néz jóindulattal. 11Ha bírságot kap a csúfolódó, csak abból ért az együgyű, de ha a bölcset oktatják, ő már abból is okul. 12Az igaz szemmel tartja a bűnös házát, és a bűnösöket romlásba dönti. 13Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált. 14A rejtve adott ajándék megenyhíti a haragot, és a titkon eljuttatott adomány a heves indulatot. 15Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés. 16Az értelem útjáról letévedő ember az árnyak gyülekezetébe jut majd. 17Ínségre jut, aki szeret vigadozni, aki szereti a bort és az olajat, nem gazdagszik meg. 18Váltságdíj lesz az igazért a bűnös, és a becsületesek helyett a hűtlen. 19Jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal. 20Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt. 21Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál. 22Behatol a bölcs a hősök városába, és lerombolja megbízhatónak vélt erődjét. 23Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. 24A kevély gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik. 25A restet megöli vágyakozása, mert a két keze nem akar dolgozni; 26egész nap csak vágyakozik, az igaz pedig ad, és nem fukarkodik. 27A bűnösök áldozata utálatos, kivált ha galád dologért hozzák. 28Aki hazugságot tanúsít, elvész, de aki meggyőződött az ügyről, az mindig beszélhet. 29Szemtelen képet vág a bűnös ember, a becsületes pedig rendben tartja dolgait. 30Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az ÚRral szemben. 31Készen áll a ló a csata napján, de az ÚR adja a győzelmet.

Lukács evangéliuma 22,66-71

66Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók. Jézust a nagytanács elé vezették, 67és felszólították: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk! Ő pedig így válaszolt: Ha megmondom nektek, nem hiszitek, 68ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. 69De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia a mindenható Isten jobbján. 70Erre mind azt kérdezték: Akkor hát te vagy az Isten Fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok – felelte nekik. 71Azok pedig így szóltak: Mi szükségünk van még tanúvallomásra? Hiszen magunk hallottuk a saját szájából.

Részletek

Dátum:
2023.03.20
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére