Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige április 18.

2023.04.18

Márk evangéliuma 1,16-20

Jézus elhívja első tanítványait

16Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; 17és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. 18Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. 19Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; 20és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

A krónikák első könyve 15,1-15

A szövetségláda mellé rendelt léviták

1Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátort vont föléje. 2Akkor mondta ezt Dávid: Nem szabad másnak hordoznia az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az ÚR, hogy állandóan hordozzák és gondozzák az ÚR ládáját.
3Összegyűjtötte azért Dávid Jeruzsálemben egész Izráelt, hogy az ÚR ládáját arra a helyre vitesse, amelyet kijelölt számára. 4Összegyűjtötte Dávid Áron fiait és a lévitákat is:
5Kehát fiainak a vezetőjét, Úríélt és százhúsz rokonát, 6Merárí fiainak a vezetőjét, Aszáját és kétszázhúsz rokonát, 7Gérsón fiainak a vezetőjét, Jóélt és százharminc rokonát, 8Elícáfán fiainak a vezetőjét, Semaját és kétszáz rokonát, 9Hebrón fiainak a vezetőjét, Elíélt és nyolcvan rokonát, 10Uzzíél fiainak a vezetőjét, Ammínádábot és száztizenkét rokonát.
11Ezután hívatta Dávid Cádók és Ebjátár papokat, a léviták közül pedig Úríélt, Aszáját, Jóélt, Semaját, Elíélt és Ammínádábot, 12és ezt mondta nekik: Ti vagytok a léviták családfői; szenteljétek meg magatokat testvéreitekkel együtt, és vigyétek föl Izráel Istenének, az ÚRnak a ládáját arra a helyre, amelyet kijelöltem számára! 13Mivel az előző alkalommal nem voltatok jelen, ránk tört Istenünk, az ÚR, mert nem az előírások szerint közeledtünk hozzá. 14Megszentelték azért magukat a papok és a léviták, hogy fölvigyék Izráel Istenének, az ÚRnak a ládáját. 15És a léviták rudakkal a vállukra vették az Isten ládáját, ahogyan Mózes parancsolta az ÚR beszéde szerint.

Részletek

Dátum:
2023.04.18
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére