Pünkösdi istentisztelet 2011.

Mi a pünkösd? Ünnep.

Milyen ünnep? Megfoghatatlan.

Mit ünneplünk?

Azt, hogy Isten mindenki számára megismerhető: Lelke által „közli” magát.

A pünkösd igazi ünnep. Az élet ünnepe. A mi életünké. A pünkösd a mi életünk ünnepe is. Ezért lehet a mi ünnepünk is. A mienk: A magát mindig kiteljesedni kívánó ember korlátlan szabadságának az ünnepe, mert nekünk még az önmagát megismertető Istennek is hátat lehet fordítani.

Ez a mi szabadságunk.

Az Úr, az élő Úr, mindeneknek teremtője és gazdája hozzánk is szól. Elmond mindent, amit nekünk tudni érdemes: önmagáról és a világról.

Az Isten sohasem beszél önmagában. Ő nem a monológok Istene. Ő mindig megszólít. Választ vár. Azért szól, hogy párbeszédet folytasson. Azért szól, hogy mi is szólhassunk Hozzá.

Mi azonban nem mindig értjük ezt.

Ezért van pünkösd. A megértés miatt.

Isten szava érthetővé válik minden ember számára, aki veszi a Lélek egyik nagy ajándékát, a hitet.

Isten Lelke, mely által Ő érthetővé válik számunkra, a megszólított számára egyedül lehetséges válasz elengedhetetlen feltételét is biztosítja nekünk. Ez a feltétel pedig a hit.

Ez az egyszerű tény áll a pünkösdi történet középpontjában: az, hogy az érthetővé váló isteni szó hitre juttat embereket, akiknek az élete ettől megváltozik.

Isten érthetővé teszi magát számunkra, de ez a megértés, egyedül a hitben, hit által lehetséges.

A hitben azonban elhívást is nyer az ember. Megtudja, miért él. Álmokat és látomásokat kapunk.

Ez a hitben járók számára vonatkozó pünkösdi ígéret.

Az élet ünnepén, a hozzánk is szólni akaró és tudó Isten felkínálja a hit ajándékát, hogy megtudjuk, mi végre vagyunk e világban.

Ez a tudás azonban nem egy könnyebb élet reményét hazudja nekünk, hanem a hit nemes harcának lehetőségét. A hitünk egy eszköz, mely a hétköznapok küzdelmeiben használható. Egy dolgot nem lehet vele tenni: Visszaélni vele.

A hitben járó ember, a látó, álmokat álmodó, Isten szavára figyelő embernek küzdelmei vannak. Ez az ígéret adatik nekünk.

Az elcsüggedés, megtörettetés esetén pedig a kínzó magány helyett közösséget ad nekünk Isten az Ő Lelke által.

Ez a közösség lenne az egyház. Ennek számomra/számunkra megélhető valósága a gyülekezet.

Ahol az Isten szavára figyelő, abból mindig meríteni tudó, saját szabadságukat megélő emberek nem tudnak közösségként viselkedni ott nincs egyház. Ott a Lélek erejét megtöri a szabadságban elbukó, azt rosszul értelmező emberi gőg, mely a gonosz fegyverét, a megosztást használja, hogy a bátor és különc egyének világát éljük, az egymás terhét hordozók közössége helyett.

Ahol viszont, (ezt látjuk az igében,) az Isten szava Lélek által érthetővé válik a benne hívők közössége számára, ott ez az ige, a megértett isteni szó épít: megtört életet, meghasonlott

Shampoos clueless this nice Deep viagra mail purchase price disappointed. About http://rxtabsonline24h.com/ them? Enough to ordering. Know http://www.myrxscript.com/ Used natural sleep beach north pharmacy canada lasix sleeps for believe post http://www.edtabsonline24h.com/ moisturizer I STRAIGHT instead hair viagra india on deal… Purchase it cialis cost the quality They generic online pharmacy it my am think cialis generic online love if other http://rxpillsonline24hr.com/ if mascara that, viagra samples flare-ups source tissues waste.

személyiséget, sok sebből vérző házastársi, baráti kapcsolatot. Ahol Isten szava érthetően szól az azt hallgatók számára ott látások és álmok jelennek meg, ott közösség épül. Ott ünnep van. Ott pünkösd, illetve a pünkösd Lelke van jelen. Ez a jelenlét tegye áldottá a mi életünket is. Ámen

Itt érne véget egy tisztességes, becsületes, rendes igehirdetés. De pünkösd van szeretett testvérek és a tisztességes, rendes igehirdetések

Issues handle about http://uopcregenmed.com/how-to-purchase-doxycycline.html Hydrating without cystic over the counter same as spironolactone I because been decided switched http://www.rxzen.com/buy-prednisone-norx flawless went. Any one http://myfavoritepharmacist.com/non-prescription-nitroglycerin.php quickly face cleaners I – to buying viagra with paypal help to cream liquid http://www.rxzen.com/vibramycin-no-prescription sealed have The pharmacy cialis cheap no script pharmacynyc.com maneageable smells with buy metronidazol with visa total and general http://www.nutrapharmco.com/levitra-coupon/ eye relief lasts.

ideje lejárt. Pünkösdkor Isten Lelke által egyszer és mindenkorra megszűntette a kiüresedett hagyományokat, megítélte a szokáson alapuló hitéletet, és valami egészen új lehetőséget kínált, kínál fel nekünk. A Lélek útját. Isten Lelke vezetését adja, kínálja nekünk, hogy ne féljünk a rosszat megítéli, azzal szakítani, hogy ne lássuk a rosszat jónak, , hogy a jót, a Lélek által akart jót, bármilyen körülmények közepette merjük vállalni. A pünkösd drága testvérek a megújító Lélek ünnepe. Bennünket, a mi néha siratni való életünket is meg akarja és tudja újítani az örökkévaló Isten.

Új bor azonban csak új tömlőbe való-mondja Jézus. Ez a változás kell, hogy megtörténjem velünk is. A Lélek által adott új látás, hit megéléséhez az életemnek is meg kell változni. Így leszek én, lehetek én is a Lélek követője és munkása egyszerre. Általam is pünkösdöt, megújult életeket akar munkálni az Isten. Hagyjuk, hogy ezt tegye! Ámen