Nemmind1

2010. 12.24.

„Karácsony.”

Megjelent a Mikepércsi tükör 2010- évi ünnepi számában. Annyi mindenre várunk életünk során, ami utólag hiábavalónak tűnik, és oly kevéssé örülünk annak, ami biztos, hogy megtörténik. A karácsony ilyen biztos történés, megvalósulás. Megvalósul az, amit meg sem mertünk álmodni, amit remélni és hinni sem lehetett: az Isten emberré lett Jézus Krisztusban. Persze, mondhatják sokan, nincs, Olvassa tovább »

2010. 05.21.

„Mikepércs és az Élő Víz.”

Ez az írás a „Közösség” című egyházmegyei lapban jelent meg 2010-ben. A Mikepércsi Református Egyházközség létezik, a gyülekezet él. Ez az evidenciának tűnő mondat kívánkozik írásom elejére. Az elmúlt évek többször, többféleképpen tették próbára a gyülekezetet, és végiggondolva a történéseket már nem is biztos, hogy olyan magától értetődő a fenti mondat. A magam részéről tehát, Olvassa tovább »

2009. 05.22.

„Nyílt levél…”

Megjelent a Népszabadság című napilapban 2009. május 22-én. 2009. május 22-én ünnepel a magyar reformátusság. Ünnepli a most létrejövő „Magyar Református Egyház”-at, melynek Debrecenben ülésező Alkotmányozó Zsinata kimondja a részekre, különböző országokba szakadt magyar reformátusok egységesülési szándékát. Az ünnep jelmondata: „Krisztus a jövő-együtt követjük Őt!” Ez az ünnep indított e levél megírására. Főtiszteletű Püspök Úr! Olvassa tovább »