Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige szeptember 24.

2023.09.24

Mózes negyedik könyve 7,1-41

A fejedelmek ajándéka

71Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt; fölkente és fölszentelte azokat. 2Akkor odajárultak Izráel fejedelmei, a nagycsaládok fejei – ők voltak a törzsek fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak –, 3és odavitték áldozatukat az ÚR elé: hat födeles szekeret és tizenkét marhát, két fejedelem egy szekeret, és mindegyik egy marhát. Odavezették azokat a hajlék elé. 4Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: 5Vedd át tőlük ezeket a kijelentés sátrának szolgálatára; add oda a lévitáknak, mindegyiknek a maga szolgálatához mérten! 6Átvette tehát Mózes a szekereket és a marhákat, és odaadta a lévitáknak. 7Két szekeret és négy marhát adott Gérsón fiainak, szolgálatukhoz mérten. 8Négy szekeret és nyolc marhát pedig Merárí fiainak adott, szolgálatukhoz mérten, amelyet Ítámárnak, Áron főpap fiának a parancsa szerint végeztek. 9De Kehát fiainak semmit sem adott, mert az ő tennivalójuk az volt, hogy a szent dolgokat a vállukon vigyék.
10Azután odavitték a fejedelmek az oltár fölszentelésére szánt ajándékot azon a napon, amelyen fölkenték azt. A fejedelmek odavitték áldozati ajándékukat az oltár elé. 11Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: Minden nap egy-egy fejedelem vigye oda az oltár fölszentelésére szánt áldozati ajándékát.
12Az első napon Nahsón, Ammínádáb fia, Júda törzséből mutatta be áldozati ajándékát. 13Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 14továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 15egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 16egy kecskebak vétekáldozatul, 17békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Nahsónnak, Ammínádáb fiának az áldozati ajándéka.
18A második napon Netanél, Cúár fia, Issakár fejedelme áldozott. 19Bemutatta áldozati ajándékát: egy százharminc sekel súlyú ezüsttálat meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedényt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 20továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyőt, tele füstölőszerekkel, 21egy bikaborjút, egy kost, egy egyéves bárányt égőáldozatul, 22egy kecskebakot vétekáldozatul, 23békeáldozatul pedig két marhát, öt kost, öt bakot és öt egyéves bárányt. Ez Netanélnak, Cúár fiának az áldozati ajándéka.
24A harmadik napon Zebulon fiainak a fejedelme, Elíáb, Hélón fia következett. 25Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 26továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 27egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 28egy kecskebak vétekáldozatul, 29békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elíábnak, Hélón fiának az áldozati ajándéka.
30A negyedik napon Rúben fiainak a fejedelme, Elícúr, Sedéúr fia következett. 31Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 32továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 33egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 34egy kecskebak vétekáldozatul, 35békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elícúrnak, Sedéúr fiának az áldozati ajándéka.
36Az ötödik napon Simeon fiainak a fejedelme, Selumíél, Cúrísaddaj fia következett. 37Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 38továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő tele füstölőszerekkel, 39egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 40egy kecskebak vétekáldozatul, 41békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Selumíélnak, Cúrísaddaj fiának az áldozati ajándéka.

Az apostolok cselekedetei 10,17-23a

Kornéliusz követei Péternél

17Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, 18és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. 19Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: Íme, három férfi keres téged: 20kelj fel hát, menj le, és eredj el velük! Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket! 21Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? 22Azok így feleltek: Kornéliusz százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. 23Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket.

Részletek

Dátum:
2023.09.24
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére