Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige október 6.

2023.10.06

Mózes negyedik könyve 15,1-21

Áldozati rendelkezések

151Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet nektek adok, hogy ott lakjatok, 3és tűzáldozatot készítetek az ÚRnak: égőáldozatot vagy véresáldozatot fogadalom teljesítésére, önkéntes áldozatként vagy ünnepeiteken, amikor marhát vagy juhfélét készítetek kedves illatul az ÚRnak, 4akkor az, aki bemutatja áldozatát az ÚRnak, mutasson be ételáldozatul egytized véka finomlisztet, egynegyed hín olajjal gyúrva, 5italáldozatul pedig egynegyed hín bort készíts az égőáldozathoz vagy a véresáldozathoz bárányonként. 6A koshoz ételáldozatul kéttized véka finomlisztet készíts, egyharmad hín olajjal gyúrva, 7italáldozatul pedig egyharmad hín bort mutass be kedves illatul az ÚRnak. 8Ha marhát készítesz égőáldozatul vagy véresáldozatul egy fogadalom teljesítésére vagy békeáldozatként az ÚRnak, 9akkor mutass be a marhán kívül ételáldozatul háromtized véka finomlisztet, fél hín olajjal gyúrva, 10italáldozatul pedig mutass be fél hín bort. Kedves illatú tűzáldozat ez az ÚRnak. 11Így kell tenni minden egyes bikánál, minden egyes kosnál, juhnál vagy kecskénél. 12Ahányat csak készítetek, mindegyiket így készítsétek el. 13Minden közületek való így készítse el ezeket, ha kedves illatú tűzáldozatot mutat be az ÚRnak. 14Ha pedig jövevényként tartózkodik valaki nálatok, vagy a későbbi nemzedékek idejében lesz majd közöttetek, és kedves illatú tűzáldozatot készít az ÚRnak, úgy készítse el ő is, ahogyan ti készítitek. 15A gyülekezetben ugyanaz a rendelkezés vonatkozik rátok és az ott tartózkodó jövevényre. Örök rendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre: olyan legyen a jövevény az ÚR előtt, mint ti. 16Ugyanaz a törvény és ugyanaz az előírás vonatkozzék rátok és a köztetek tartózkodó jövevényre.
17Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 18Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Amikor bementek arra a földre, ahova beviszlek titeket, 19és esztek majd annak a földnek a kenyeréből, akkor mutassatok be felajánlást az ÚRnak. 20A tésztátokból készült első lepényt mutassátok be felajánlásként. Szérűről vett felajánlásként ajánljátok föl. 21Az első tésztát adjátok felajánlásként az ÚRnak nemzedékről nemzedékre.

Az apostolok cselekedetei 14,1-7

Ikóniumban

141Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. 3Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. 4A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. 5Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, 6ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, 7és ott hirdették az evangéliumot.

Részletek

Dátum:
2023.10.06
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére