Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige október 23.

2023.10.23

Mózes negyedik könyve 27,12-23

Józsué Mózes utódja

12Az ÚR ezt mondta Mózesnek: Menj föl ide az Abárím-hegyre, és tekintsd meg azt a földet, amelyet Izráel fiainak adtam. 13Ha megtekintetted, te is odakerülsz elődeid mellé, ahogy odakerült testvéred, Áron, 14mert fellázadtatok parancsom ellen a Cin-pusztában, amikor perlekedett a közösség, és nem mutattátok fel szentségemet előttük azoknál a vizeknél, Meríbá vizeinél, Kádésban, a Cin-pusztában.
15Ekkor Mózes így beszélt az ÚRhoz: 16Az ÚR, a minden embernek lelket adó Isten rendeljen egy férfit a közösség élére. 17Az legyen előttük jártukban-keltükben, vezesse harcba és vezesse haza őket, hogy ne legyen az ÚR közössége olyan, mint a juhok, melyeknek nincsen pásztora. 18Az ÚR ezt mondta Mózesnek: Vedd magad mellé Józsuét, Nún fiát, aki rátermett ember. Tedd rá kezedet, 19állítsd Eleázár pap és az egész közösség elé, és előttük iktasd be tisztébe. 20Adj át neki a méltóságodból, hogy hallgasson rá Izráel fiainak egész közössége. 21De Józsué álljon majd mindig Eleázár pap elé, és ő kérjen neki az úrímmal döntést az ÚRtól. A kapott parancs szerint induljon majd harcba, és a kapott parancs szerint térjen haza Izráel fiaival, az egész közösséggel együtt. 22Mózes úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta neki az ÚR. Maga mellé vette Józsuét, odaállította Eleázár pap és az egész közösség elé, 23rátette a kezét, és beiktatta tisztébe, ahogyan Mózes által megmondta az ÚR.

Az apostolok cselekedetei 18,24-28

Apollós Efezusban

24Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az Írásokban jártas ember volt. 25Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. 26Bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priszcilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. 27Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. 28Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az Írások alapján, hogy Jézus a Krisztus.

Részletek

Dátum:
2023.10.23
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére