Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige november 7.

2022.11.07 @ 00:00 - 23:30

A zsidókhoz írt levél 10,1-18


1
Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. 2Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. 3De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. 4Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. 5Ezért, amikor eljön a világba, így szól: „Áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem; 6égő- és bűnért való áldozatban nem telik kedved. 7Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem.”

8Előbb azt mondta: „Áldozatokat és ajándékokat, égő- és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz” (ezeket a törvény szerint mutatják be), 9de azután így szólt: „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat.” Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat: 10Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra.
11Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. 12Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, 13és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. 14Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. 15De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja: 16„Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán – így szól az Úr –: Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, 17bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.” 18Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.

Mózes második könyve 31


1
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből. 3Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára, 4hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására, 5kövek vésésére és berakására, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére. 6Én most melléje állítom Oholíábot, Ahíszámák fiát Dán törzséből. Bölcsességet adok minden hozzáértő ember szívébe, hogy el tudják készíteni mindazt, amit megparancsoltam neked: 7a kijelentés sátrát, a bizonyság ládáját, a rá való fedelet és a sátor egész fölszerelését, 8az asztalt és fölszerelését, a színarany lámpatartót és annak egész fölszerelését, az illatáldozati oltárt, 9az égőáldozati oltárt és egész fölszerelését, a medencét és az állványát 10meg a díszes ruhákat, Áron főpap szent ruháit és fiainak a papi ruháit, 11a fölkenéshez való olajat és a jó illatú füstölőszert a szentély számára. Mindent úgy készítsenek, ahogyan megparancsoltam neked.

A nyugalom napja

12Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: 13Mondd meg Izráel fiainak: Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok: én, az ÚR vagyok, aki megszentellek titeket. 14Tartsátok meg a szombatot, tartsátok azt szentnek! Aki megszentségteleníti azt, halállal lakoljon! Ki kell irtani népe közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez azon a napon. 15Hat napon át végezzék munkájukat, de a hetedik nap a teljes nyugalom napja, szent az az ÚR előtt. Mindaz, aki valamilyen munkát végez a szombat napján, halállal lakoljon! 16Tartsák meg Izráel fiai a szombatot, tegyék a nyugalom napjává nemzedékről nemzedékre, örök szövetségül. 17Örök jel ez köztem és Izráel fiai között. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget és a földet, a hetedik napon pedig megnyugodott és megpihent.
18Amikor befejezte Isten Mózessel való beszédét a Sínai-hegyen, átadta neki a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.

Részletek

Dátum:
2022.11.07
Időpont:
00:00 - 23:30
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére