Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige november 4.

2022.11.04 @ 00:00 - 23:30

A zsidókhoz írt levél 8,6-13

6Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. 7Mert ha az első szövetség hibátlan lett volna, nem lett volna szükség a másodikra. 8Mert hibáztatja őket, amikor így szól: „Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izráel házával és Júda házával; 9nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük – így szól az Úr. 10De ez lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával ama napok múltán kötök – így szól az Úr. Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. 11Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét: Ismerd meg az Urat! Mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. 12Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé.” 13Amikor új szövetségről szól, elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz.

Mózes második könyve 28


1
Te pedig hívasd magadhoz Izráel fiai közül testvéredet, Áront fiaival együtt! Ők legyenek a papjaim: Áron, valamint Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár, Áron fiai! 2Készíts szent ruhákat testvérednek, Áronnak, hogy méltóságteljes és ékes legyen! 3Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam: készítsék el Áron ruháját, hogy fel lehessen szentelni, és így az én papom legyen!
4Ezeket a ruhákat kell elkészíteniük: a hósent, éfódot, palástot, mintás köntöst, süveget és övet. Készítsenek szent ruhákat testvérednek, Áronnak és fiainak, hogy az én papjaim lehessenek! 5Aranyat, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat használjanak hozzá!

Az éfód

6Az éfódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból készítsék művészi szövéssel! 7Két egymáshoz érő vállrésze legyen a két végén, amelyeket egymásba lehet kapcsolni! 8A rajta levő övet, amellyel majd felövezik, ugyanúgy, ugyanabból készítsék: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból. 9Azután végy két ónixkövet, és vésd rájuk Izráel fiainak a nevét: 10hatnak a nevét az egyik kőre, a másik hatnak a nevét a másik kőre, születésük rendjében. 11Vésnöki munkával, ahogyan a pecsétgyűrűt vésik, úgy vésd a két kőre Izráel fiainak a nevét! Körös-körül aranyfoglalattal készítsd azokat! 12Azután tedd a két követ az éfód vállrészeire! Izráel fiaira emlékeztető kövek ezek: hordozza Áron a nevüket a két vállrészen emlékeztetőül az ÚR előtt! 13Készíttess aranyfoglalatokat is 14és két színarany láncot! Sodorva készítsd azokat, ahogy a zsinórokat szokták, és illeszd rá a sodrott láncokat a foglalatokra!

A hósen

15Azután készíts hósent művészi munkával a döntések közlésére! Úgy készítsd el, ahogyan az éfódot készítetted: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból készítsd! 16Négyzet alakú legyen, kétrét hajtva: egy arasz hosszú és egy arasz széles legyen! 17Rakd ki azt drágakő borítással! Négy sor kő legyen rajta ebben a sorrendben: rubin, topáz és smaragd – ez az első sor. 18A második sor: karbunkulus, zafír és jáspis. 19A harmadik sor: opál, agát és ametiszt. 20A negyedik sor: krizolit, ónix és nefrit. Aranyfoglalatokkal készüljön a borítás! 21A köveken Izráel fiainak nevei legyenek: tizenkét kő a neveknek megfelelően. Pecsétgyűrű módjára legyenek vésve, mindegyiken egy-egy törzs neve, a tizenkét törzsnek megfelelően. 22Készíts a hósenre színarany láncokat: sodorva, ahogy a zsinórokat szokták. 23Készíts a hósenre két aranykarikát is, és illeszd a két karikát a hósen két végére! 24A két aranyzsinórt fűzd a két karikába a hósen két végén! 25A két zsinór végét erősítsd a két foglalatra, és erősítsd az éfód vállrészének az elejére! 26Készíts még két aranykarikát, és rögzítsd azokat is a hósen két végére azon a szélén, amely az éfód felé eső részen belül van. 27Azután készíts még két aranykarikát, és erősítsd azokat elöl az éfód két vállrészére kissé lejjebb, közel az egybefűzéshez az éfód öve fölött. 28Csatolják a hósent karikáinál fogva az éfód karikáihoz kék bíbor zsinórral, hogy az éfód öve fölött legyen, és ne csússzék el a hósen az éfódról!
29Hordozza Áron Izráel fiainak a neveit a szíve fölött a döntések közlésére való hósenen, amikor bemegy a szentélybe, állandó emlékeztetőül az ÚR előtt. 30Azután tedd a döntések közlésére való hósenbe az úrímot és tummímot! Legyenek azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az ÚR elé. Hordozza Áron mindig a szíve fölött az Izráel fiait érintő döntéseket az ÚR színe előtt!

A palást és a homlokdísz

31Azután készítsd el az éfód palástját, az egészet kék bíborból! 32Legyen a közepén nyakkivágás. A kivágás legyen körös-körül szövéssel megerősítve, mint a mellvért nyílása, hogy ne szakadjon be. 33Készíts a szegélyére gránátalmákat kék és piros bíborból és karmazsin fonálból körös-körül a szegélyére, közéjük pedig aranycsengettyűket körös-körül. 34Aranycsengettyű meg gránátalma váltakozzék a palást szegélyén körös-körül. 35Ezt viselje Áron szolgálat közben, hogy hallható legyen a csengés, amikor bemegy a szentélybe az ÚR színe elé, és amikor kijön onnan, hogy meg ne haljon.
36Készíts homlokdíszt színaranyból, és vésd rá úgy, ahogyan a pecsétgyűrűbe szoktak vésni: Az ÚR szent tulajdona! 37Fűzd kék bíbor zsinórra, és legyen a süvegen, a süveg elején. 38Legyen Áron homlokán, és hordozza Áron a szent dolgokban elkövetett bűnök terhét, amelyeket Izráel fiai a különféle szent ajándékokkal kapcsolatban követnek el. Legyen mindig a homlokán, hogy kedvesek legyenek ők az ÚR előtt.

Egyéb papi ruhák

39Azután szőj egy köntöst lenből szép mintásra, és készíts egy süveget is lenből! Egy övet is készíts művészi hímzéssel! 40Áron fiainak is készíts köntösöket, nekik is készíts öveket, ékes és díszes papi süvegeket is készíts nekik. 41Öltöztesd azokba testvéredet, Áront és vele együtt a fiait! Majd kend föl őket, iktasd be tisztükbe, és szenteld föl őket, hogy az én papjaim legyenek. 42Készíts nekik gyolcsnadrágot, hogy eltakarják szeméremtestüket; csípőtől a combig érjenek. 43Viseljék ezeket Áron és fiai, amikor a kijelentés sátrába lépve vagy az oltárhoz járulva a szentély körüli szolgálatukat teljesítik, hogy bűnbe ne essenek, és meg ne haljanak. Örök rendelkezés legyen ez neki és utódainak.

Részletek

Dátum:
2022.11.04
Időpont:
00:00 - 23:30
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére