Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 9.

2023.03.09

Példabeszédek könyve 12


1
Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. 2A jó ember jóakaratot nyer az ÚRtól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja. 3Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere mozdíthatatlan. 4A derék asszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen. 5Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak. 6A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük. 7Romlás éri a bűnösöket, és odalesznek, de az igazak háza megmarad. 8Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik. 9Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. 10Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen. 11Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságokat hajszol, az esztelen. 12A bűnös a gonoszsággal szerzett zsákmányra vágyik, az igazak mégis gyökeret vernek. 13A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból. 14Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. 15A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. 16A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét. 17Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot. 18Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. 19Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az. 20Csalárdság van azok szívében, akik a rosszon fáradoznak, de akik tanácsukkal békére intenek, azok szívében öröm. 21Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele. 22Utálja az ÚR a hazug ajkat, de a helyesen élőket kedveli. 23Az okos ember nem fitogtatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával. 24A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. 25Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja. 26Az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévelygésbe viszi saját útjuk. 27A lusta a vadászzsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom. 28Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.

Lukács evangéliuma 21,7-19

7Ekkor azt kérdezték tőle: Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez megtörténik? 8Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket! 9Amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég.
10Azután így folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, 11mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.
12De mindezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. 13De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. 14Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, 15mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. 16Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek, 17és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. 18De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. 19Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.

Részletek

Dátum:
2023.03.09
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére