Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 6.

2023.03.06

Példabeszédek könyve 10

1Salamon példabeszédei. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának. 2Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. 3Nem hagyja az ÚR éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti. 4Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. 5Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való. 6Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget. 7Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. 8A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik. 9Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, arról kitudódik az. 10Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik. 11Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget. 12A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. 13Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de bot való az esztelen hátára. 14A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája. 15A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység. 16Az igaznak a keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek. 17Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást. 18Gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. 19A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. 20Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér. 21Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt. 22Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. 23Az ostobának a galádságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben. 24Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül. 25Ha ráfúj a forgószél a bűnösre, nincs többé, de az igaz örökké tartó alapon áll. 26Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest a megbízóinak. 27Az ÚR félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. 28Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz. 29Az ÚRnak útja a feddhetetlennek erősség, de a gonosztevőknek romlás. 30Az igaz soha meg nem inog, de a bűnösök nem maradnak meg a földön. 31Az igaz ember szája bölcsességet áraszt, az álnok nyelvet azonban kivágják. 32Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul.

Lukács evangéliuma 20,45-47

45Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, így szólt a tanítványaihoz: 46Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken, szeretnek a zsinagógákban a főhelyeken ülni és a lakomákon az asztalfőn, 47akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet.

Részletek

Dátum:
2023.03.06
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére