Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 2.

2023.03.02

Példabeszédek könyve 6


1
Fiam, ha kezességet vállaltál felebarátodért, és kezet adtál egy idegenért, 2ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, 3akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha felebarátod kezébe jutottál: Siess hozzá gyorsan, és ostromold felebarátodat! 4Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak! 5Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből! 6Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj! 7Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, 8mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. 9Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást? 10Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: 11így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.

12A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár-kel, 13szemével kacsingat, lábával jelt ad, és ujjával integet. 14Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít. 15Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül. 16Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte: 17a nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, 18a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, 19a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.

20Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását! 21Kösd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve! 22Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat! 23Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. 24Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől. 25Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival! 26Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik. 27Vihet-e valaki tüzet ruhájába rejtve, hogy meg ne gyulladjon közben a ruhája? 28Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen? 29Pedig így jár, aki bemegy felebarátja feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti. 30Nem vetik meg a tolvajt, ha azért lop, hogy jóllakjék, mert éhezik, 31mégis hétannyit kell fizetnie, ha rajtakapják, háza egész vagyonába is kerülhet. 32De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen, önmagát rontja meg, aki ilyet csinál. 33Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen. 34Mert a féltékenység haragra lobbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján. 35Nem fogad el semmilyen váltságdíjat, nem enged, bármennyi ajándékot kínálnak is neki!

Lukács evangéliuma 20,9-19

9Azután ezt a példázatot mondta a népnek: Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. 10És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. 11Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza. 12Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. 13Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. 14De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség! 15És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? 16Eljön, és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak: Ez nem történhet meg! 17Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta: Akkor mit jelent az Írásnak ez a szava: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő”? 18Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. 19Az írástudók és főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot.

Részletek

Dátum:
2023.03.02
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére