Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige március 12. Böjt harmadik vasárnapja

2023.03.12

Példabeszédek könyve 14


1
Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. 2Aki egyenes úton jár, féli az URat, de aki letéved útjairól, az megveti őt. 3A bolond szájából gőg sarjad, de a bölcseket megőrzi ajkuk. 4Ha nincsenek barmok, üres a jászol, de bő a termés, ha erős az ökör. 5Az igaz tanú nem hazudik, de a hamis tanú hazugságot beszél. 6Hiába keresi a csúfolódó a bölcsességet, az értelmes embernek azonban könnyű a megismerés. 7Térj ki az ostoba útjából, mert nem szerzel ajkáról tudást! 8Az okos azért bölcs, mert érti a dolgát, az ostobát pedig rászedi saját bolondsága. 9A bolondokat csúffá teszi a vétek, de a becsületes emberek közt jóakarat van. 10A szív ismeri a maga keserűségét, és örömébe sem avatkozhat idegen. 11A bűnösök háza népe kipusztul, de a becsületesek sátrának lakói virulni fognak. 12Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. 13Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. 14A romlott szívű azt kapja, amit megérdemel, meg a jó ember is tettei gyümölcsét. 15A tapasztalatlan mindent elhisz, de az okos vigyáz a lépésére. 16A bölcs fél a rossztól, és elkerüli, az ostoba féktelen és elbizakodott. 17A hirtelen haragú bolondságot követ el, és az alattomos embert gyűlölik. 18Bolondságot örökölnek az együgyűek, az okosakat pedig tudás ékesíti. 19Le fognak borulni a rosszak a jók előtt, és a bűnösök az igaz ember kapuja előtt. 20A szegényt még barátja is gyűlöli, de a gazdagot sokan szeretik. 21Aki megveti felebarátját, vétkezik, de aki az alázatosokon könyörül, boldog lesz. 22Tévelyegnek, akik rosszat akarnak, a szeretet és a hűség pedig jót akar. 23Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az ínségbe jut. 24A bölcseknek koronája a gazdagság, de az ostobák bolondsága csak bolondság. 25Életeket ment meg az igaz tanú, de aki hazugságot beszél, az csaló. 26Aki az URat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az. 27Az ÚRnak félelme az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. 28Nagy nép ad a királynak méltóságot, de ha elfogy a nemzet, elvész az uralkodó is. 29A türelmes ember telve értelemmel, a türelmetlen pedig bolondnak bizonyul. 30A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. 31Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját, aki pedig könyörül a szegényen, az dicsőíti. 32A maga gonoszsága miatt bukik el a bűnös, de vigaszt kap az igaz, ha halálán van is. 33Az értelmes ember szívében bölcsesség lakik, de az is kitudódik, hogy mi van az ostobákéban. 34Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. 35Jóindulattal van a király az értelmes szolga iránt, de haragja sújtja a haszontalant.

Lukács evangéliuma 22,1-6


1
Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. 2A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől.
3A Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. 4Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. 5Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. 6Ő elfogadta az egyezséget, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság.

Részletek

Dátum:
2023.03.12
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére