Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige július 5.

2023.07.05

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 3,6-18

A rendetlenül élők figyelmeztetése

6Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él. 7Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, 8nem éltünk senkinél ingyenkenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. 9Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. 10Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 11Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. 12Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek. 13Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. 14Ha pedig valaki nem engedelmeskedik levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak: ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. 15De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket.

Saját kezű záradék, áldás

16Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!
17A köszöntést én, Pál, saját kezemmel írom: ez a hitelesítő jel minden levelemen, így írok. 18A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!

Jób könyve 5

1Kiálts csak! Válaszol-e valaki? Melyik szenthez fordulsz? 2Mert az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés. 3Én magam láttam, hogy egy ostoba gyökeret vert, de hirtelen elkorhadt a lakóhelyén. 4Távol van fiaitól a segítség, eltapossák őket a kapuban, nem menti meg senki. 5Learatott gabonáját megeszi az éhező, még ha tövisek közé rejti is; vagyona után liheg a szomjazó. 6Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, 7hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. 8De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet, 9aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. 10Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre. 11Magasra emeli az alant levőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. 12A ravaszkodók terveit meghiúsítja, nem alkot kezük maradandót. 13Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők terve meghiúsul. 14Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. 15Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. 16Így lesz reménysége a nincstelennek, a csalárdság pedig elnémul. 17Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg! 18Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. 19Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. 20Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől. 21Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. 22Nevetsz a pusztuláson és az éhínségen, nem kell félned a vadállatoktól, 23mert a mező kövei is szövetségeseid, és a mezei vadakkal is békében élsz. 24Megéred, hogy békesség lesz sátradban, otthonodat vizsgálva semmiben sem lelsz hiányt. 25Megéred, hogy sok utódod lesz, és sarjadékod annyi, mint földön a fű. 26Érett korban térsz a sírba, ahogy a kévéket a maguk idejében betakarítják. 27Ezt kutattuk ki, így van ez! Hallgass rá, és jól jegyezd meg!

Részletek

Dátum:
2023.07.05
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére