Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige július 28.

2023.07.28

Pál második levele a Timóteushoz 3,10-17

A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való hűség

10Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, 11üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! 12De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 13A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. 14De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 15mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. 16A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.

Jób könyve 28

Az ember kiaknázza a természet kincseit

1Az ezüstnek megvan a bányája, az aranynak is a helye, ahol mossák. 2A vasat a földből hozzák elő, a rezet pedig kőzetből olvasztják. 3Véget vet az ember a sötétségnek, és végigkutatja sorra a sűrű homályban és sötétségben rejlő köveket. 4Aknát törnek lakatlan helyen, elfeledett tájon, ahol senki sem jár, abban függnek, himbálóznak, messze az emberektől. 5A föld, amelyből kenyér terem, odalent olyan, mintha tűz pusztította volna. 6A zafír kőzetben található, az arany pedig rögöcskékben. 7Ösvényét nem ismeri a ragadozó madár, a sólyom szeme sem pillantja meg. 8Nem járnak ott vadállatok, az oroszlán sem lépked rajta. 9A legkeményebb követ is megmunkálja, a hegyek tövét is földúlja az ember. 10A sziklákban folyosót hasít, és felkutatja valamennyi kincsét. 11A beszivárgó víz útját eltömi, és napvilágra hozza, ami rejtve van.

A bölcsességet nem lehet megvásárolni

12De a bölcsesség hol található? Hol van az értelem lelőhelye? 13Nem ismeri értékét a halandó, nem található az élők földjén. 14A mélység ezt mondja: Nincs bennem! A tenger ezt mondja: Nálam sincsen! 15Nem lehet megvenni színaranyért, nem lehet árát ezüstben kimérni. 16Nem fizethető meg Ófír aranyával, sem drága ónixszal vagy zafírral. 17Nem ér föl vele az arany és az üveg, arany ékszerekért sem kapható cserébe. 18Szóba sem jöhet a korall és a kristály: a bölcsesség drágább kincs az igazgyöngyöknél. 19Nem ér föl vele az etióp topáz, színarannyal sem lehet megfizetni.

Egyedül Isten ad bölcsességet

20Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? 21Rejtve van minden élő szeme előtt, az ég madarai elől is el van takarva. 22Az enyészet helye és a halál így szól: Csak hírét hallottuk fülünkkel. 23Isten ismeri az ahhoz vezető utat, ő tudja annak lelőhelyét. 24Mert ő ellát a föld pereméig, mindent lát az ég alatt. 25Amikor megszabta a szél erejét, és megállapította a vizek mértékét, 26megszabta az eső rendjét és a mennydörgő viharfelhő útját, 27akkor megtekintette és számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. 28Az embernek pedig ezt mondta: Íme, az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz elkerülése az értelem.

Részletek

Dátum:
2023.07.28
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére