Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige július 27.

2023.07.27

Pál második levele a Timóteushoz 3,1-9

Az utolsó idők ámítói

1Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, 3szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, 4árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. 5Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. 6Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. 7Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. 8Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. 9De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is az lett.

Jób könyve 27

Jób befejező beszédei: Védi ártatlanságát

1Jób folytatta beszédét, és ezt mondta: 2Az élő Istenre mondom, aki megfosztott igazamtól, és a Mindenhatóra, aki megkeserítette lelkemet, 3hogy amíg csak lélegzem, és Isten lehelete van bennem, 4nem szól ajkam álnokságot, nem mond nyelvem hamisságot. 5Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak nektek! Míg csak meg nem halok, nem engedek feddhetetlenségemből. 6Igazamhoz ragaszkodom, nem hagyom, egyetlen napomért sem bánt a lelkiismeret. 7Úgy járjon ellenségem, mint a bűnös ember, és aki ellenem támad, mint az álnok. 8Mert van-e reménye az elvetemültnek, ha véget vet neki Isten, és számon kéri tőle életét? 9Meghallgatja-e Isten a kiáltását, amikor végszükségbe kerül? 10Lelheti-e örömét a Mindenhatóban? Segítségül hívhatja-e bármikor az Istent?

A gonoszok sorsa rosszra fordul

11Hadd tanítsalak benneteket Isten hatalmáról! Nem tartom titokban a Mindenható tervét. 12Hiszen mindnyájan látjátok! Miért beszéltek hát hiábavalóságot? 13Ez jut a bűnös embernek Istentől, ilyen örökséget kapnak az erőszakoskodók a Mindenhatótól: 14Ha sok gyermeke lesz is, fegyver vár rájuk, a kenyérnek is szűkében lesznek utódaik. 15Maradékukat dögvész viszi sírba, özvegyei nem siratják őt. 16Ha annyi ezüstöt halmozna is fel, mint a por, és úgy rakná egymásra ruháit, mint más a vályogtéglát: 17összehordta, de az igazak öltik majd magukra, az ezüstön pedig az ártatlanok osztoznak. 18Háza, amelyet épített, mint a molyfészek, vagy mint a lombsátor, melyet a csősz készít. 19Gazdagon fekszik le, de többé ezt nem teszi: mire fölnyitja szemét, már nem lesz semmije. 20Rémület lepi meg, mint az árvíz, éjjel ragadja el a forgószél. 21Fölkapja a keleti szél, és ő elmegy, elragadja őt lakóhelyéről. 22Dobálja kíméletlenül, futva menekül előle. 23Összecsapják tenyerüket miatta, és fölszisszennek lakóhelyén.

Részletek

Dátum:
2023.07.27
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére