Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige július 16.

2023.07.16

Pál első levele a Timóteushoz 5,1-16

A gyülekezet megintésének módja

1Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbat pedig mint öcsédet, 2az idősebb asszonyt mint anyádat, a fiatalabbat mint húgodat: teljes tisztasággal.

Az özvegyekről

3Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. 4Ha pedig egy özvegyasszonynak vannak gyermekei vagy unokái, akkor ezek először azt tanulják meg, hogy saját családjukról istenfélő módon gondoskodjanak, és hálájukat szüleik iránt így róják le, mert ez kedves Istennek. 5A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. 6A kicsapongó pedig már életében halott. 7Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy feddhetetlenek legyenek. 8Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.
9Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb hatvanévesnél, aki egy férfi felesége volt, 10aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak: gyermekeket nevelt fel, vendégszerető volt, a szentek lábát megmosta, elesetteken segített, mindenféle jó cselekedetre kész volt. 11A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be, mert ha feltámad bennük a vágy, hogy férjhez menjenek, elfordulnak Krisztustól. 12Ezek ítéletet vonnak magukra, mert előző fogadalmukat megszegték. 13Ráadásul semmittevők is, akik megszokták, hogy házról házra járjanak, de nemcsak semmittevők, hanem fecsegők is, a más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene. 14Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra. 15Mert egyesek már a Sátánhoz hajlottak.
16Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket, ne terheljék a gyülekezetet, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse.

Jób könyve 16

Jób negyedik válasza: Ártatlanságának Isten a tanúja

1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Ilyesfélét eleget hallottam. Nyomorúságos vigasztalók vagytok mindnyájan! 3Vége lesz-e már az üres beszédnek? Vagy mi bajod van, hogy így válaszolsz? 4Én is tudnék úgy beszélni, mint ti, csak volnátok az én helyemben! Tudnék én is szép szavakat mondani nektek, csóválhatnám gúnyosan a fejemet. 5Szavaimmal erősíthetnélek titeket, ajkaim részvétével nyugtatgatnálak. 6Attól, hogy beszélek, nem enyhül fájdalmam, de ha abbahagyom, akkor sem múlik el; 7mostanra teljesen kimerített. Elpusztítottad egész családomat. 8Megragadtál! Tanúvá lett, ellenem támadt, engem vádol elesett állapotom. 9Haragja marcangolt és üldözött engem. Fogait csikorgatja ellenem, villogó szemekkel néz rám ellenségem. 10Feltátották ellenem szájukat, gyalázkodva arcul vertek, együtt vonulnak ellenem. 11Isten kiszolgáltat engem az álnokoknak, és a bűnösök kezébe juttat. 12Nyugalomban éltem, de ő összetört. Nyakon ragadott, és szétzúzott, céltáblának használt engem. 13Mindenfelől záporoznak nyilai; felhasítja veséimet kíméletlenül, epémet kiontja a földre. 14Rést rés után tör rajtam, és rám rohan, mint valami hős. 15Varrott zsákruhát húztam a bőrömre, porba hajtottam büszkeségemet. 16Arcom a sírástól kivörösödött, szempilláimon a halál árnyéka ül. 17Pedig nem tapad kezemhez erőszak, és imádságom tiszta. 18Föld, ne fedd be véremet, ne némuljon el segélykiáltásom! 19Most is van tanúm a mennyben, és kezesem fenn a magasságban. 20Saját barátaim csúfolnak! Könnyek között tekintek Istenre, 21hogy igazolja a férfiút Istennél, és az embert felebarátjával szemben. 22Mert ez a néhány esztendő eltelik, és én nem térek vissza az ösvényről, amelyen elmegyek.

 

Részletek

Dátum:
2023.07.16
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére