Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige január 30.

január 30

Hóseás próféta könyve 14

141Megbűnhődik Samária, mert engedetlen volt Istenével szemben. Fegyver által esnek el, csecsemőit sziklához vágják, és terhes asszonyait fölhasogatják.

Ha Izráel megtér, virágozni fog

2Térj meg, Izráel, Istenedhez, az ÚRhoz, mert bűnöd miatt buktál el! 3Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az ÚRhoz, ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked! 4Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. 5Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. 6Harmat leszek Izráelnek: virágzik majd, mint a liliom, gyökeret ver, mint a Libánon fái. 7Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libánon. 8Akkor majd ismét Isten oltalmában élnek, gabonát termesztenek; virulnak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libánoni bor. 9Efraimnak nem lesz köze többé a bálványokhoz. Én majd meghallgatom, és törődöm vele. Olyan leszek, mint a zöldellő ciprus, tőlem kapod majd a gyümölcseidet!

Utószó

10Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az ÚR útjai: az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk.

János evangéliuma 7, 40-53

40A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: Valóban ő a próféta. 41Mások így szóltak: Ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták: Csak nem Galileából jön el a Krisztus? 42Nem azt mondta-e az Írás, hogy a Krisztus Dávid magvából és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt? 43Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban: 44némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét.
45A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: Miért nem hoztátok ide? 46A szolgák így feleltek: Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. 47A farizeusok ezt mondták nekik: Titeket is megtévesztett? 48Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? 49De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott! 50Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk: 51Elítéli-e az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? 52Azok pedig így válaszoltak neki: Talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. 53Ezután mindenki hazament.

Részletek

Dátum:
január 30
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére