Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige január 28.

január 28

Hóseás próféta könyve 12

Izráel népe folytatja ősatyja bűneit

121Hazugsággal fordult hozzám Efraim, Izráel háza pedig alattomosan. De Júda még Isten útján jár, a szentek népe állhatatos. 2Efraim szelet hajszol, a keleti szelet űzi egész nap, hazugságot és erőszakot szaporít: szövetséget kötnek Asszíriával, és olajat visznek Egyiptomba. 3Pere van az ÚRnak Izráellel: megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki. 4Már az anyaméhben rászedte testvérét, ereje teljében Istennel küzdött. 5Küzdött az angyallal, és győzött, hogy az sírva könyörgött neki. Bételben talált rá, ott beszélt vele. 6Bizony, az ÚR a Seregek Istene; az ÚR: ez az ő neve. 7Térj hát meg Istenedhez, ragaszkodj az irgalomhoz és az igazsághoz, és reménykedj szüntelenül Istenedben! 8Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében, szeret harácsolni. 9Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, nagy vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen. 10De én, az ÚR vagyok a te Istened Egyiptom óta: újra sátorlakóvá teszlek, amilyen egykor voltál! 11Én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatokat a próféták által. 12Mivel Gileád gonosz, semmivé kell lennie! Gilgálban bikákat áldoznak, de oltáraikból kőhalmok lesznek a szántóföld szélén. 13Jákób Arám mezejére menekült, egy asszonyért szolgált Izráel, egy asszonyért őrizte a nyájat. 14De próféta által hozta föl az ÚR Izráelt Egyiptomból, és próféta által őrizte meg. 15Efraim az elkeseredésig bosszantotta Urát, de ő megtorolja a vérontást, gyalázatos tetteiért megfizet neki.

János evangéliuma 7, 31-36

Jézus az élő vizet ígéri

31A sokaságból többen hittek benne, és ezt mondták: Amikor eljön a Krisztus, vajon több jelt tesz majd, mint amennyit ez tett? 32Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. 33Jézus ekkor így szólt: Még egy kis ideig veletek vagyok, azután elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. 34Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. 35A zsidók erre így beszéltek egymás között: Hová akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani? 36Miféle beszéd ez: Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?

Részletek

Dátum:
január 28
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére