Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige január 17.

január 17

Hóseás próféta könyve 1

Hóseás házasságkötése és gyermekei

11Ez az ÚR igéje, amely Hóseáshoz, Beérí fiához szólt Uzzijjának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében.
2Amikor az ÚR szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az ÚR: Menj, végy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az ÚRnak.
3Ő elment, és elvette Gómert, Diblajim leányát; az teherbe esett, és fiút szült neki.
4Akkor ezt mondta neki az ÚR: Nevezd el Jezréelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát a jezréeli vérontás miatt, és véget vetek Izráel háza királyságának. 5Azon a napon összetöröm Izráel íját Jezréel síkságán.
6Gómer újból teherbe esett, és leányt szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az ÚR: Nevezd őt így: „Nincs irgalom.” Mert nem leszek többé irgalmas Izráel házához, és nem bocsátok meg nekik. 7Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket mint URuk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket.
8Miután elválasztotta „Nincs irgalom” nevű leányát, újból teherbe esett, és fiút szült. 9Az ÚR pedig ezt mondta: Nevezd őt így: „Nem népem.” Mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek.

János evangéliuma 6, 16-21

Jézus a tengeren jár 

16Estefelé lementek tanítványai a tengerhez, 17hajóra szálltak, hogy átmenjenek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még nem ment oda hozzájuk Jézus; 18a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. 19Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harmincfutamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, 20de ő így szólt hozzájuk: Én vagyok, ne féljetek! 21Fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak.

Részletek

Dátum:
január 17
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére