Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige február 24.

2023.02.24

Példabeszédek könyve 1,1-19


1
Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának a példabeszédei. 2Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat! 3Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet! 4Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. 5Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, 6és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. 7Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. 8Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, 9mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!

10Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik! 11Ha ezt mondják: Jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra, ok nélkül is. 12Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak! 13Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmánnyal. 14Ha ránk bízod sorsodat, egy erszényünk lesz mindnyájunknak! 15Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre! 16Mert lábuk gonosz cél után fut, és vérontásra sietnek. 17De hiába feszítik ki a hálót a repdeső madarak elé. 18Mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját vesztükre ólálkodnak. 19Így jár minden haszonleső: tulajdon életét veszi el.

Lukács evangéliuma 19,1-10


1
Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 2Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. 3Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. 4Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. 5Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. 6Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. 7Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg. 8Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. 9Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.

Részletek

Dátum:
2023.02.24
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére