Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige augusztus 5.

2023.08.05

Jakab levele 3,1-12

A nyelv bűnei

1Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. 2Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. 3Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. 4Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. 5Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: 6a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. 7Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető: meg is szelídíti az ember; 8a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. 9Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: 10ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. 11Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? 12Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet.

Jób könyve 36

Elíhú negyedik beszéde: Isten hatalmas és igazságos

1Azután így folytatta beszédét Elíhú: 2Légy egy kis türelemmel, majd fölvilágosítlak, mert van még mondanivalóm Istenről. 3Messziről hozom, amit tudok, hogy kimutassam Alkotóm igazát, 4mert beszédem valóban nem hazugság. Tökéletes tudás áll előtted. 5Milyen hatalmas az Isten, mégsem vet meg senkit; hatalmas ő, akarata erős. 6Nem tartja életben a bűnöst, de az elesettnek igazságot szolgáltat. 7Nem veszi le szemét az igazról, sőt királyi trónra ülteti, örökre fölmagasztalja. 8Ha pedig bilincsekbe verik és a nyomorúság köteleivel tartják fogva őket, 9ezzel tettüket adja tudtukra, és vétkeiket, mert fölfuvalkodtak. 10Megnyitja fülüket az intelemre, és meghagyja, hogy térjenek meg a gonoszságból. 11Ha hallgatnak rá, és szolgálják őt, napjaikat jólétben kitöltik, és éveiket boldogságban. 12De ha nem hallgatnak rá, átüti őket a dárda, és kimúlnak tudatlanságuk miatt. 13Az elvetemült szívűek dacosak maradnak, nem kiáltanak Istenhez, ha megkötözi őket. 14Már fiatalon meghal a lelkük, életüknek idő előtt vége, mint a paráznáknak. 15A nyomorultat a nyomorúság által menti meg, és a sanyargatás által nyitja meg fülüket az Isten. 16Téged is tágas helyre vezetne a nyomorúság torkából, oda, ahol nincs szorongattatás, és bőven kerülne asztalodra zsíros étel. 17De te igaztalan ítélkezéssel vagy tele, és jogosan ér utol az ítélet. 18Csak az indulat ne ragadjon el, ha csapás ér, és ne áltasd magad nagy váltságdíjjal. 19Eljut-e hozzá a nyomorúságból segélykiáltásod és minden erőfeszítésed? 20Ne vágyódj arra az éjszakára, amikor népek tűnnek el a helyükről! 21Vigyázz, ne fordulj a gonoszsághoz, ne válaszd azt a nyomorúság helyett! 22Mily fenséges az erős Isten! Van-e hozzá fogható tanítómester? 23Ki kérheti tőle számon, amit tesz? Ki meri azt mondani róla, hogy álnokul járt el? 24Inkább arra gondolj, hogy magasztald tetteit, amelyekről énekelnek az emberek! 25Minden ember reá tekint, de mint halandó, csak messziről látja.

Isten dicsősége a természetben

26Milyen magasztos az Isten! De nem ismerhetjük meg, éveinek száma kifürkészhetetlen. 27Mert összegyűjti a vízcseppeket, a felhőből esőt szitál, 28amelyet a fellegek árasztanak, bőségesen hullatnak az emberre. 29Ki érti, hogyan teríti szét a viharfelhőt, miért mennydörög hajléka? 30Világosságot áraszt maga körül, de a tenger mélyét beborítja. 31Mert ezekkel ítélkezik a népek fölött, de eledelt is ad bőségesen. 32Mindkét kezét villámfény borítja, ráküldi azokat ellenfeleire. 33Hírt ad róla a mennydörgés, a jószág is érzi közeledtét.

Részletek

Dátum:
2023.08.05
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére