Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige augusztus 15.

2022.08.15 @ 00:00 - 23:30

Pál első levele a korinthusiakhoz 3,6-23

6Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. 7Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. 8Aki ültet és aki öntöz: egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. 9Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. 10Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. 11Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. 12Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, 13az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. 14Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; 15de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.
16Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? 17Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. 18Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen. 19E világ bölcsessége ugyanis bolondság Isten előtt. Mert meg van írva: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket”, 20aztán ez is: „Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiábavalók.” 21Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek; 22akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek. 23Ti viszont Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.

Mózes első könyve 5

1Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. 2Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. 3Ádám százharminc éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. 4Sét születése után Ádám nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 5Ádám teljes életkora tehát kilencszázharminc év volt, amikor meghalt. 6Sét százöt éves volt, amikor Enóst nemzette. 7Enós születése után Sét nyolcszázhét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 8Sét teljes életkora tehát kilencszáztizenkét év volt, amikor meghalt. 9Enós kilencvenéves volt, amikor Kénánt nemzette. 10Kénán születése után Enós nyolcszáztizenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 11Enós teljes életkora tehát kilencszázöt év volt, amikor meghalt. 12Kénán hetvenéves volt, amikor Mahalalélt nemzette. 13Mahalalél születése után Kénán nyolcszáznegyven évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 14Kénán teljes életkora tehát kilencszáztíz év volt, amikor meghalt. 15Mahalalél hatvanöt éves volt, amikor Jeredet nemzette. 16Jered születése után Mahalalél nyolcszázharminc évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 17Mahalalél teljes életkora tehát nyolcszázkilencvenöt év volt, amikor meghalt. 18Jered százhatvankét éves volt, amikor Énókot nemzette. 19Énók születése után Jered nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 20Jered teljes életkora tehát kilencszázhatvankét év volt, amikor meghalt. 21Énók hatvanöt éves volt, amikor Metúselahot nemzette. 22Énók az Istennel járt, Metúselah születése után háromszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 23Énók teljes életkora tehát háromszázhatvanöt év volt. 24Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt. 25Metúselah száznyolcvanhét éves volt, amikor Lámeket nemzette. 26Lámek születése után Metúselah hétszáznyolcvankét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 27Metúselah teljes életkora tehát kilencszázhatvankilenc év volt, amikor meghalt.
28Lámek száznyolcvankét éves volt, amikor fiút nemzett. 29Nóénak nevezte el, és ezt mondta: Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az ÚR. 30Nóé születése után Lámek ötszázkilencvenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 31Lámek teljes életkora tehát hétszázhetvenhét év volt, amikor meghalt. 32Nóé ötszáz éves volt, amikor fiakat nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet.

Részletek

Dátum:
2022.08.15
Időpont:
00:00 - 23:30
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére