Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige április 9. Húsvétvasárnap

2023.04.09

Pál levele a kolosséiakhoz 3,1-4
1
Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. 2Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! 3Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. 4Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.

A krónikák első könyve 8
1
Benjámin nemzette elsőszülöttjeként Belát, másodikként Asbélt, harmadikként Ahrahot, 2negyedikként Nóhát, ötödikként pedig Ráfát.
3Bela fiai voltak: Addár, Gérá és Abíhúd, 4Abísúa, Naamán és Ahóah, 5Gérá, Sefúfán és Húrám.
6Ezek voltak Éhúd fiai, Geba lakóinak a családfői, de áttelepítették őket Mánahatba: 7Naamán, Ahijjá és Gérá, aki áttelepítette őket, és ő nemzette Uzzát meg Ahíhúdot. 8Saharajim Móáb mezején nemzett fiakat, miután elbocsátotta feleségeit, Húsímot és Baarát; 9Hódesnek, a feleségének nemzette Jóbábot, Cibját, Mésát és Malkámot, 10Jeúcot, Szokját és Mirmát. Ezek a fiai családfők voltak. 11Húsímnak nemzette Abítúbot és Elpaalt. 12Elpaal fiai voltak: Éber, Misám és Semed, aki Ónót, Lódot és falvait építette, 13Beríá és Sema, Ajjálón lakóinak a családfői kergették el Gát lakosait. 14Ahjó, Sásák és Jerémót, 15Zebadjá, Arád és Éder, 16Míkáél, Jispá és Jóhá voltak Beríá fiai. 17Zebadjá, Mesullám, Hizkí és Héber, 18Jismeraj, Jizlíá és Jóbáb voltak Elpaal fiai. 19Jákím, Zikrí és Zabdí, 20Elíénaj, Cilletaj és Elíél, 21Adájá, Berájá és Simrát voltak Simí fiai. 22Jispán, Éber és Elíél, 23Abdón, Zikrí és Hánán, 24Hananjá, Élám és Antótijjá, 25Jifdejá és Penúél voltak Sásák fiai. 26Samseraj, Seharjá és Ataljá, 27Jaaresjá, Élijjá és Zikrí voltak Jeróhám fiai. 28Ezek a családfők nemzetségük főemberei voltak, Jeruzsálemben laktak.

A gibeóni Saul nemzetsége

29Gibeónban lakott Jeíél, Gibeón atyja; feleségének Maaká volt a neve. 30Elsőszülött fia Abdón volt, azután Cúr, Kís, Baal és Nádáb, 31Gedór, Ahjó és Zeker. 32Miklót nemzette Simát. Rokonságukkal együtt ezek is Jeruzsálemben laktak, testvéreikkel átellenben. 33Nér nemzette Kíst, Kís nemzette Sault, Saul nemzette Jónátánt, Malkísúát, Abínádábot és Esbaalt. 34Jónátán fia Meríbbaal volt, és Meríbbaal nemzette Míkát. 35Míká fiai Pítón, Melek, Taréa és Áház voltak. 36Áház nemzette Jóaddát, Jóaddá nemzette Álemetet, Azmávetet és Zimrít, Zimrí nemzette Mócát, 37Mócá nemzette Binát. Ennek a fia volt Refájá, ennek a fia Elászá, és ennek a fia Ácél. 38Ácélnak hat fia volt, név szerint ezek: Azríkám, Bókerú, Jismáél, Searjá, Óbadjá és Hánán; mindezek Ácél fiai voltak. 39Testvérének, Éseknek a fiai voltak: Úlám az elsőszülött, Jeús a második, és Elífelet a harmadik. 40Úlám fiai kiváló vitézek és íjászok voltak. Gyermekeik és unokáik megsokasodva százötvenen voltak. Mindezek Benjámin fiai voltak.

Részletek

Dátum:
2023.04.09
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére