Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige április 15.

2023.04.15

Márk evangéliuma 1,1-8

Keresztelő János

1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. 2Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; 3kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az ÚR útját, egyengessétek ösvényeit!”, 4megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 5Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
6János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. 7Ezt hirdette: Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. 8Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.

A krónikák első könyve 12,24-41

Dávid hebróni hadserege

24Ennyi volt azoknak a harcra fölfegyverzett embereknek a száma, akik Dávidhoz mentek Hebrónba, hogy ráruházzák Saul királyságát az ÚR parancsa szerint: 25Júda fiai, akik pajzsot és dárdát viseltek, hatezer-nyolcszázan voltak, fölfegyverkezve a harcra. 26Simeon fiai közül való volt hétezer-száz kiváló, harcra termett vitéz. 27A Lévi fiai közül valók négyezer-hatszázan voltak, 28továbbá Jójádá, az ároniták fejedelme háromezer-hétszáz emberrel 29és az ifjú Cádók, kiváló vitéz, atyja háza népével, huszonkét vezető emberrel. 30Benjámin fiai közül való volt Saulnak háromezer rokona, mert akkor még a többségük megmaradt Saul házának a szolgálatában. 31Efraim fiai közül való volt húszezer-nyolcszáz kiváló vitéz, családjuk leghíresebb tagjai. 32Manassé fél törzséből való volt tizennyolcezer ember, akiket név szerint jelöltek ki, hogy menjenek el és tegyék királlyá Dávidot. 33Issakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izráelnek: kétszáz főember és parancsnokságuk alatt egész rokonságuk. 34Zebulonból egy akarattal fölsereglett ötvenezer hadköteles, teljes fegyverzettel fölszerelt sorkatona. 35Naftáliból jött ezer vezető ember, és velük együtt harminchétezren pajzzsal és lándzsával; 36a dániak közül huszonnyolcezer-hatszáz sorkatona; 37Ásérból negyvenezer hadköteles sorkatona, 38a Jordánon túlról pedig a rúbeniek és a gádiak közül meg Manassé törzse másik feléből százhúszezer ember harcra készen, teljes fegyverzetben.
39Mindezek a harcosok csatasorba rendezve, tiszta szívvel érkeztek Hebrónba, hogy egész Izráel királyává tegyék Dávidot, de Izráel többi része is kész volt egy akarattal királlyá tenni Dávidot. 40És ott maradtak Dáviddal három napig, ettek-ittak, mert testvéreik gondoskodtak róluk. 41Sőt még a környékbeliek is, el egészen Issakárig, Zebulonig és Naftáliig, bőven hoztak kenyeret szamarakon, tevéken, öszvéreken és marhákon, élelmet, lisztet, préselt fügét és aszú szőlőt, bort és olajat, marhát és juhot, mert öröm volt Izráelben.

Részletek

Dátum:
2023.04.15
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére