Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige április 13.

2023.04.13

Pál levele a kolosséiakhoz 4,2-6

Buzdítás kitartó imádkozásra, bölcs magatartásra

2Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek! 3Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát – amely miatt most fogoly is vagyok –, 4hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. 5Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. 6Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.

A krónikák első könyve 11,10-47

Dávid vitézei

10Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik támogatták őt az uralkodásban, és egész Izráellel együtt királlyá tették az ÚR igéje szerint, melyet Izráelről mondott.
11Ezek voltak szám szerint Dávid vitézei: Josobám, Hakmóní fia, egy főtiszt, aki úgy forgatta a lándzsáját, hogy egy alkalommal háromszáz embert döfött le. 12Azután Eleázár, az ahóhi Dódónak a fia, egyike a három vitéznek. 13Ő volt Dávid mellett Efesz-Dammímban, ahova a filiszteusok harcra gyülekeztek. A mező egy darabja árpával volt ott bevetve. Amikor a hadinép megfutamodott a filiszteusok előtt, 14ők megálltak annak a darab földnek a közepén, megvédték azt, és megverték a filiszteusokat. Így adott az ÚR nagy győzelmet.
15Egyszer a harminc vezér közül hárman elmentek Dávidhoz a kősziklára, az Adullám-barlangba, amikor a filiszteusok serege a Refáím-völgyben táborozott. 16Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél. 17Dávid eltikkadt, és ezt mondta: Ó, bárcsak valaki vizet hozna nekem a betlehemi kútból, onnan a kapu mellől! 18Erre ez a három ember áttört a filiszteus táboron, vizet merített Betlehemben a kapu melletti kútból, elhozták, és odavitték Dávidnak. Dávid azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az ÚRnak, 19és ezt mondta: Isten mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek! Igyam meg azoknak az embereknek a vérét, akik kockára tették az életüket?! Mert az életüket tették kockára, amikor azt elhozták. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz.
20Abísaj, Jóáb testvére volt ennek a háromnak a parancsnoka. Ő úgy forgatta a lándzsáját, hogy háromszáz embert döfött le. Ő volt a leghíresebb a három közül. 21A három közül a másik kettőnél tekintélyesebb volt, ezért lett a parancsnokuk, de a hárommal nem ért föl.
22A Kabceélból való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Móáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. 23Ugyanő vágott le egy öt könyök magas egyiptomi embert, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját lándzsájával ölte meg. 24Ilyeneket vitt véghez Benájá, Jójádá fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz. 25Tekintélyes volt a harminc között, de a háromnak nem ért a nyomába. Dávid a testőrök vezetőjévé tette.
26Kiváló vitézek voltak: Aszáél, Jóáb testvére, Elhánán, a betlehemi Dódó fia, 27a haróri Sammót, a pelóni Helec, 28a tekóai Írá, Ikkés fia, az anátóti Abíezer, 29a húsái Szibbekaj, az ahóhi Ílaj, 30a netófái Mahraj, a netófái Héled, Baaná fia, 31a benjámini Gibeából való Ítaj, Ríbaj fia, a pirátóni Benájá, 32a nahalé-gaasi Húraj, az arbai Abíél, 33a baharúmi Azmávet, a saalbóni Eljahbá, 34a gizóni Hásém fiai, a harári Jónátán, Ságé fia, 35a harári Ahíám, Szákár fia, Elífal, Úr fia, 36a mekérai Héfer, a pelóni Ahijjá, 37a karmeli Hecró, Naaraj, Ezbaj fia, 38Jóél, Nátán testvére, Mibhár, Hagrí fia, 39az ammóni Celek meg a béróti Nahraj, Jóábnak, Cerújá fiának a fegyverhordozója, 40a jeteri Írá, a jeteri Gáréb, 41a hettita Úriás, Zábád, Ahlaj fia, 42Adíná, a rúbeni Sízá fia, a rúbeniek egyik főembere és vele még harmincan; 43Hánán, Maaká fia, és a mitni Jósáfát, 44az asterái Uzzijjá, az aróéri Hótám fiai: Sámá és Jeíél, 45Simrí fia, Jedíaél és testvére, a tíci Jóhá, 46a mahavimi Elíél, Elnaam fiai: Jeríbaj és Jósavjá, a móábi Jitmá, 47Elíél, Óbéd és a mecóbájái Jaaszíél.

Részletek

Dátum:
2023.04.13
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére