Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige

április 28

1Jn 2, 15-17

15Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. 16Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. 17A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Józs 21 A léviták városai

1Azután odamentek a léviták családfői Eleázár paphoz és Józsuéhoz, Nún fiához meg az izráeli törzsek családfőihez, 2és így szóltak hozzájuk Sílóban, Kánaán földjén: Az ÚR megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk városokat lakóhelyül és azokhoz legelőket az állatainknak. 3Izráel fiai ezért az ÚR parancsa szerint a lévitáknak adták ezeket a városokat a maguk örökségéből, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt: 4amikor a kehátiak nemzetségeire esett a sorsolás, a léviták között Áron pap fiainak tizenhárom város jutott sorsolással Júda törzséből, Simeon törzséből és Benjámin törzséből.
5Kehát többi fiának pedig tíz város jutott sorsolással Efraim törzse nemzetségeiből, Dán törzséből és Manassé törzse egyik feléből.
6Gérsón fiainak tizenhárom város jutott sorsolással Issakár törzse nemzetségeiből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzse másik feléből Básánban.
7Merárí fiai nemzetségeinek tizenkét város jutott Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből.
8Izráel fiai tehát a lévitáknak adták ezeket a városokat legelőikkel együtt sorsolással, ahogyan Mózes által megparancsolta az ÚR.
Áron fiainak városai9Júda fiainak a törzséből és Simeon fiainak a törzséből név szerint a következő városokat adták oda: 10Lévi fiai közül a Kehát nemzetségéből származó Áron fiaira esett először a sorsolás. 11Nekik adták Anák atyjának városát, Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt Júda hegyvidékén, a körülötte levő legelőkkel együtt. 12De a városhoz tartozó mezőket és annak falvait Kálébnak, Jefunne fiának adták birtokul.
13Áron pap fiainak adták a gyilkosok menedékvárosát, Hebrónt legelőivel együtt, Libnát legelőivel együtt, 14Jattírt legelőivel együtt, Estemóát legelőivel együtt, 15Hólónt legelőivel együtt, Debírt legelőivel együtt, 16Ajint legelőivel együtt, Juttát legelőivel együtt és Bét-Semest legelőivel együtt: kilenc várost ebből a két törzsből.
17Benjámin törzséből Gibeónt legelőivel együtt, Gebát legelőivel együtt, 18Anátótot legelőivel együtt és Almónt legelőivel együtt: négy várost.
19Áron fiainak, a papoknak összesen tizenhárom város jutott, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt.
Kehát többi fiának városai20A Kehát fiainak nemzetségeihez tartozó léviták közül Kehát többi fiának ezek a városok jutottak sorsolással Efraim törzséből: 21nekik adták Efraim hegyvidékén a gyilkosok menedékvárosát, Sikemet legelőivel együtt, továbbá Gézert legelőivel együtt, 22Kibcajimot legelőivel együtt és Bét-Hórónt legelőivel együtt: négy várost.
23Dán törzséből Eltekét legelőivel együtt, Gibbetónt legelőivel együtt, 24Ajjálónt legelőivel együtt és Gat-Rimmónt legelőivel együtt: négy várost.
25Manassé törzsének egyik feléből Taanakot legelőivel együtt és Gat-Rimmónt legelőivel együtt: két várost.
26Kehát fiai többi nemzetségének összesen tíz város jutott, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt.
A gérsóni léviták városai27A léviták nemzetségei közül Gérsón fiainak adták Manassé törzsének másik feléből a gyilkosok menedékvárosát, a básáni Gólánt legelőivel együtt és Beesterát legelőivel együtt: két várost.
28Issakár törzséből Kisjónt legelőivel együtt, Dáberatot legelőivel együtt, 29Jarmútot legelőivel együtt és Én-Gannímot legelőivel együtt: négy várost.
30Ásér törzséből Misált legelőivel együtt, Abdónt legelőivel együtt, 31Helkatot legelőivel együtt és Rehóbot legelőivel együtt: négy várost.
32Naftáli törzséből Galileában a gyilkosok menedékvárosát, Kedest legelőivel együtt, Hammót-Dórt legelőivel együtt és Kartánt legelőivel együtt: három várost.
33A gérsóni nemzetségeknek összesen tizenhárom város jutott, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt.
A merári léviták városai34A többi lévitának, Merárí fiai nemzetségeinek adták Zebulon törzséből Jokneámot legelőivel együtt, Kartát legelőivel együtt, 35Dimnát legelőivel együtt és Nahalált legelőivel együtt: négy várost.
36Rúben törzséből Becert legelőivel együtt, Jahcát legelőivel együtt, 37Kedémótot legelőivel együtt és Méfaatot legelőivel együtt: négy várost.
38Gád törzséből Gileádban a gyilkosok menedékvárosát, Rámótot legelőivel együtt, Mahanajimot legelőivel együtt, 39Hesbónt legelőivel együtt és Jazért legelőivel együtt: összesen négy várost.
40A léviták többi nemzetségei közül Merárí fiai nemzetségeinek sorsolással tizenkét város jutott.
41A lévitáknak tehát Izráel fiainak birtokaiból összesen negyvennyolc város jutott, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt. 42Ezekhez a városokhoz városonként legelők is tartoztak körös-körül; így volt ez mindegyik város esetében.
Az ígéret beteljesedett43Így adta oda az ÚR Izráelnek az egész országot, amelyről megesküdött, hogy atyáiknak adja. Birtokba is vették, és letelepedtek benne. 44Nyugalmat is adott nekik az ÚR mindenfelől, pontosan úgy, ahogyan megesküdött erre atyáiknak. Ellenségeik közül senki sem tudott megállni velük szemben: minden ellenségüket kezükbe adta az ÚR. 45Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az ÚR Izráel házának tett, mind beteljesedett.

Részletek

Dátum:
április 28
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére