Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Napi ige

április 26

1Jn 2, 7-11 Régi és új parancsolat

7Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. 8Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. 9Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. 10Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató; 11aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.

Józs 19 Simeon öröksége

1A sorsolás másodszorra Simeonra, Simeon fiainak törzsére esett, annak nemzetségeire. Az ő örökségük Júda fiainak az örökségén belül volt. 2Az ő örökségük lett Beérseba, Seba és Móládá, 3Hacar-Súál, Bálá és Ecem, 4Eltólad, Betúl és Hormá, 5Ciklág, Bét-Markábót és Hacar-Szúszá, 6Bét-Lebáót és Sárúhen: tizenhárom város, falvaival együtt.
7Ajin, Rimmón, Eter és Ásán: négy város, falvaival együtt. 8Továbbá mindazok a falvak, amelyek ezek körül a városok körül voltak Baalat-Beérig, a délvidéki Rámáig. Ez Simeon fiai törzsének az öröksége nemzetségeinek megfelelően. 9Júda fiainak a részéből adtak Simeon fiainak örökséget, mert Júda fiainak túl nagy birtokrész jutott. Ezért kaptak örökséget Simeon fiai azoknak az örökségén belül.
Zebulon öröksége10Harmadszor Zebulon fiaira, az ő nemzetségeikre esett a sorsolás. Örökségük határa Szárídig ér. 11Fölmegy a határuk nyugatnak Maralá felé, érinti Dabbesetet, majd érinti azt a patakot, amely Jokneámmal szemben van. 12Szárídnál keletre, napkelet felé fordul Kiszlót-Tábór határán, azután elér Dáberatig, majd fölmegy Jáfíáig. 13Onnan továbbmegy keleti irányban Gat-Héfer és Ét-Kácín felé, majd elér Rimmónig, ott pedig elkanyarodik Néá felé. 14Ezt megkerüli a határ Hannátóntól északra, és a Jiftah-Él-völgyben végződik. 15Ott van még Kattát, Nahalál, Simrón, Jidalá és Betlehem. Tizenkét város, falvaival együtt. 16Ez Zebulon fiainak az öröksége nemzetségeiknek megfelelően: ezek a városok falvaikkal együtt.
Issakár öröksége17Negyedszer Issakárra esett a sorsolás, Issakár fiaira, az ő nemzetségeikre. 18Az ő területükön van Jezréel, Keszúlót és Súném, 19Hafárajim, Síón és Anáharat, 20Rabbít, Kisjón és Ebec, 21Remet, Én-Ganním, Én-Haddá és Bét-Paccéc. 22Érinti a határ Tábórt, Sahacímát és Bét-Semest, úgyhogy határuk a Jordánnál végződik. Tizenhat város, falvaival együtt. 23Ez Issakár fiai törzsének az öröksége nemzetségeiknek megfelelően: ezek a városok falvaikkal együtt.
Ásér öröksége24Ötödször Ásér fiainak a törzsére, az ő nemzetségeikre esett a sorsolás. 25Az ő területükön van Helkat, Halí, Beten és Aksáf, 26Alammelek, Amád és Misál. Nyugaton érinti a határ a Karmelt és a Libnát-patakot. 27Innen napkelet felé fordul Bét-Dágón felé, érinti északon Zebulont, a Jiftah-Él-völgyet, Bét-Émeket és Neíélt, majd elér északon Kábúlig. 28Innen Ebrón, Rehób, Hammón és Káná mellett egészen Szidón-Rabbáig húzódik. 29Azután Rámá felé fordul a határ, egészen Tírusz megerősített városáig. Majd Hószá felé fordul a határ, és a tengernél végződik. Ott van még Hebel, Akzíb, 30Ummá, Afék és Rehób. Huszonkét város, falvaival együtt. 31Ez Ásér fiai törzsének az öröksége nemzetségeinek megfelelően: ezek a városok falvaikkal együtt.
Naftáli öröksége32Hatodszor Naftáli fiaira esett a sorsolás; Naftáli fiaira, az ő nemzetségeikre. 33Az ő határuk Héleftől, a caananními tölgyfától Adámí-Nekeben és Jabneélen át Lakkúmig terjed, és a Jordánig ér el. 34Azután nyugat felé Aznót-Tábórnak fordul a határ, és onnan elér Húkókig. Délen Zebulonnal érintkezik, nyugaton meg Ásérral érintkezik, napkeleten pedig a Jordánnal. 35A megerősített városok ezek: Ciddím, Cér, Hammat, Rakkat és Kinneret, 36Adámá, Rámá és Hácór, 37Kedes, Edreí és Én-Hácór, 38Jirón, Migdal-Él, Horém, Bét-Anát és Bét-Semes: tizenkilenc város, falvaival együtt. 39Ez Naftáli fiai törzsének az öröksége nemzetségeinek megfelelően: ezek a városok falvaikkal együtt.
Dán öröksége40Hetedszer Dán fiainak törzsére esett a sorsolás, az ő nemzetségeikre. 41Az ő örökségük területén van Corá, Estáól és Ír-Semes, 42Saalbím, Ajjálón és Jitlá, 43Élón, Timnátá és Ekrón, 44Elteké, Gibbetón és Baalat, 45Jehud, Bené-Berak és Gat-Rimmón, 46Mé-Jarkón és Rakkón a Jáfó előtti területtel együtt. 47Dán fiai azonban elvesztették területüket. Ezért felvonultak Dán fiai, és megtámadták Lesemet. Elfoglalták, kardélre hányták lakosait, majd birtokba vették, és letelepedtek benne. Azután Lesemet ősatyjukról, Dánról Dánnak nevezték el. 48Ez Dán fiai törzsének az öröksége nemzetségeiknek megfelelően: ezek a városok falvaikkal együtt.
Józsué öröksége49Amikor befejezték az örökség szétosztását az ország területén, akkor örökséget adtak Izráel fiai maguk között Józsuénak, Nún fiának is. 50Az ÚR parancsa szerint azt a várost adták neki, amelyet kért: Timnat-Szerahot, Efraim hegyvidékén. Felépítette a várost, és abban lakott. 51Ezeket a területeket osztotta ki örökségül Eleázár pap meg Józsué, Nún fia és az izráeli törzsek családfői sorsvetéssel Sílóban, az ÚR színe előtt, a kijelentés sátrának a bejáratánál. Így végezték el az ország felosztását.

Részletek

Dátum:
április 26
Esemény kategória:
Ugrás az oldal tetejére