Események betöltése

Korábbi Események

Események keresése és nézet választás

Esemény nézet navigáció

április 2021

2021. 04. 03.

április 3 @ 00:00 - 23:55

János evangéliuma 19. fejezet, 31-42 31Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. 32Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. 33Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, 34hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal…

Tudj meg többet »

2021. 04. 04.

április 4 @ 00:00 - 23:55

János evangéliuma 20. fejezet, 1-18 Az üres sír 1A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. 3Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. 4Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány…

Tudj meg többet »

2021. 04. 05.

április 5 @ 00:00 - 23:55

János evangéliuma 20. fejezet, 19-29 Jézus megjelenik tanítványainak (Mk 16,14; Lk 24,36-49) 19Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! 20És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. 21Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. 22Ezt…

Tudj meg többet »

2021. 04. 06.

április 6 @ 00:00 - 23:55

János evangéliuma 20. fejezet, 30-31 Az evangélium célja 30Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. 31Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Mózes negyedik könyve 17. fejezet, 16-28 Áron vesszeje kivirágzik 16Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 17Szólj Izráel fiaihoz, és végy egy-egy vesszőt nagycsaládjaik minden fejedelmétől, összesen tizenkét vesszőt. Mindegyiknek a nevét írd föl a maga…

Tudj meg többet »

2021. 04. 07.

április 7 @ 00:00 - 23:55

János evangéliuma 21. fejezet, 1-14 Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás 1Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: 2együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. 3Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. 4Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton,…

Tudj meg többet »

2021. 04. 08.

április 8 @ 00:00 - 23:55

János evangéliuma 21. fejezet, 15-19 Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása 15Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! 16Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat! 17Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e…

Tudj meg többet »

2021. 04. 09.

április 9 @ 00:00 - 23:55

János evangéliuma 21. fejezet, 20-25 Jézus szava Péter és a szeretett tanítvány sorsáról 20Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte: Uram, ki az, aki elárul téged? 21Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól: Uram, hát vele mi lesz? 22Jézus pedig így szólt hozzá: Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem! 23Elterjedt tehát a testvérek között az a mondás, hogy…

Tudj meg többet »
+ Események exportálása