Program naptár

2019. 05.13.

2019.05.13-19.

2019.05.13. Hétfő 14:30 – Istentisztelet – Élő Forrás Kútja Idősk Otthona

2019.05.16. Csütörtök 18:00 – Bibliaóra – a héten elmarad!!!

2019.05.19. Vasárnap 10:00 – Istentisztelet – gyülekezeti terem

 2019.05.19. Vasárnap 11:30 – Konfirmáció előkészítő

2017. 09.20.

2017.09.20.

A példabeszédek könyve

Péld 18,17-24

17Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja. 18A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat. 19A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár. 20Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. 21Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.22Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát. 23Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol.24Van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

János eveangéliuma

Jn 9,35-41

35Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: Hiszel te az Emberfiában? 36Ő így válaszolt: Ki az, Uram, hogy higgyek benne? 37Jézus így felelt neki: Látod őt, és ő az, aki veled beszél. 38Erre az így szólt: Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt.
39Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. 40Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk? 41Jézus ezt mondta nekik: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.

2016. 03.25.

Bűnbánati istentiszteletek

25-én és 26-án 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

2016. 03.24.

Páskavacsora

18 órától rendhagyó úrvacsorai liturgiát tartunk, Krisztus utolsó vacsorájára emlékezve. Ezt követően idén is, immár negyedik alkalommal, megtartjuk páskavacsoránkat a Krisztusban elnyert szabadításra emlékezve.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Mikepércs, Szabadság utca 2. Gyülekezeti Ház

2016. 01.22.

Ökumenikus istentisztelet

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

a Krisztus-hívők egységéért

2016. január 17-24.

Kedves Mikepércsiek!

Ökumenikus alkalmainkra idén is szeretettel hívunk és várunk mindenkit

2016. január 22-én (pénteken) 18 órakor

a római katolikus templomban,

2016. január 23-án (szombaton) 18 órakor

a református gyülekezeti házban.

Az istentiszteletek után mindkét este szeretetvendégséggel várunk mindenkit.

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” 1Pt 2,9

a mikepércsi katolikus és református gyülekezetek nevében szeretettel:

Nagy Csaba                                                                        Czapp József

káplán                                                                        lelkipásztor