2019.04.02. Kedd

« Vissza
Ez az program már elmúlt.
Program:
2019.04.02. Kedd
Date:
2019.04.02 08:00
Kategória:
Frissítve:
2019.04.02

Jan 15, 18-27
18Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. 19Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. 20Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. 21De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. 22Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre. 23Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is. 24Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én Atyámat is. 25De be kell teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő törvényükben: „Ok nélkül gyűlölnek engem.”
26Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam; 27de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok.

Zsolt 119, 113-176
113Gyűlölöm a kétszínűséget, de szeretem törvényedet.
114Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem.
115Távozzatok tőlem, ti, gonosztevők! Én megfogadom, Istenem, parancsolataidat.
116Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet!
117Erősíts engem, hogy megszabaduljak, és mindig törődni fogok rendelkezéseiddel.
118Elveted mindazokat, akik eltérnek rendelkezéseidtől, mert ármánykodásuk galád.
119Salaknak tartod a föld minden bűnösét, ezért szeretem intelmeidet.
120Megborzadt a testem, mert rettegek tőled, félek ítéleteidtől.
121Azt tettem, ami törvényes és igaz, ne szolgáltass ki azoknak, akik sanyargatnak engem!
122Vállalj kezességet szolgádért, hogy a kevélyek ne hatalmaskodjanak rajtam!
123Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat.
124Bánj kegyelmesen szolgáddal, taníts engem rendelkezéseidre!
125Szolgád vagyok, adj értelmet, hogy megismerjem intelmeidet!
126Itt az ideje, hogy cselekedj, URam, mert megszegték törvényedet!
127Én pedig szeretem parancsolataidat, jobban az aranynál, a színaranynál is.
128Ezért mindenben helyeslem utasításaidat, és gyűlölök minden hamis ösvényt.
129Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem.
130Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket.
131Kinyitom számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után.
132Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet.
133Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság.
134Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat.
135Ragyogó arccal nézz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre!
136Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet.
137Igaz vagy, URam, és helyesek döntéseid.
138Elrendelt intelmeid igazak, és igen megbízhatók.
139Belső indulat sorvaszt engem, mert ellenfeleim megfeledkeztek igédről.
140Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt.
141Bár kicsiny és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el.
142Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó.
143Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek.
144Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek!
145Teljes szívből kiáltok hozzád: Hallgass meg, URam! És én megfogadom rendelkezéseidet.
146Hozzád kiáltok: Szabadíts meg! És én megtartom intelmeidet.
147Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem.
148Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden.
149Hallgasd meg szavamat kegyelmesen! URam, döntéseiddel éltess engem!
150Közel vannak hozzám, akik galádul üldöznek, törvényedtől viszont eltávolodtak.
151De te is közel vagy, URam, és minden parancsolatod maradandó.
152Régóta ismerem intelmeidet, örök időkre megszabtad azokat.
153Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet.
154Pereld peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet!
155Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel.
156Nagy a te irgalmad, URam, döntéseiddel éltess engem!
157Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeidtől mégsem fordultam el.
158Láttam a hűtleneket, és megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet.
159Lásd, mennyire szeretem utasításaidat! URam, tartsd meg életemet kegyelmesen!
160Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól.
161Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak igéd rettentheti meg.
162Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál.
163A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem.
164Naponta hétszer dicsérlek téged igazságos döntéseidért.
165Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok.
166Segítségedben reménykedem, URam, és teljesítem parancsolataidat.
167Megtartja lelkem intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat.
168Megtartom utasításaidat és intelmeidet, hiszen minden utamat ismered.
169URam, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel!
170Jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem!
171Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre.
172Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz.
173Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam.
174Szabadításodra vágyom, URam, törvényedben gyönyörködöm.
175Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem!
176Bolyongok, mint az eltévedt juh. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról.

Hozzászólás

Email címét nem tesszük közzé! A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük.