Prédikációk

2013. 04.30.

Ünnepi istentisztelet 2012. október 23-án

Kedves Testvérek! Ünneplő Gyülekezet!   Rendhagyó történelemórára hív bennünket a mai napon Isten az Ő igéje és Szentlelke által. Az emberiség közös bölcsessége, hogy a történelem az élet tanítómestere, mely igazságot mi keresztyén emberek úgy írunk le, hogy Isten a történelem eseményei között, And actually made ve steroids prenisone by mail texture order dismissing http://gogosabah.com/tef/effexor-canada.html Olvassa tovább »

2013. 04.29.

Pünkösdi istentisztelet 2011.

Mi a pünkösd? Ünnep. Milyen ünnep? Megfoghatatlan. Mit ünneplünk? Azt, hogy Isten mindenki számára megismerhető: Lelke által „közli” magát. A pünkösd igazi ünnep. Az élet ünnepe. A mi életünké. A pünkösd a mi életünk ünnepe is. Ezért lehet a mi ünnepünk is. A mienk: A magát mindig kiteljesedni kívánó ember korlátlan szabadságának az ünnepe, mert Olvassa tovább »

2013. 04.28.

Beiktatási igehirdetés

Kedves Testvérek! Ünneplő Gyülekezet! Ez5,1-16. Közel 30 éve már annak, hogy egy Debrecen közeli településen egy közismert ember temetésén megtörtént a következő eset. Elnézést kérek mindazoktól, akik ismerik a sztorit, de nagyon idekívánkozik. Szóval, a temetés alatt szakadt az eső, és már az elhantolás következett, amit, mint ahogy mindannyian tudjuk, igeolvasás, vallástétel és az áldás Olvassa tovább »

2013. 04.27.

Jöjjetek énhozzám…

Mt 11, 25-30. “Én elfáradtam.” Elképzelhetetlenül sokan vannak szerte a világban, akik így éreznek, ezt kénytelenek megtapasztalni. Jó lenne azt látni és megbizonyosodni arról, hogy Jézus hívó szava minden megfáradt és bármitől, bármilyen módon megterhelt emberhez eljut. Ez ugyanis az elhangzott jézusi meghívás célja: Követővé, tanítvánnyá, küldötté tenni mindenkit, akinek az életében a békesség és Olvassa tovább »

2013. 04.26.

Lencz Géza temetése

Jn 11,1-27. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: “Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: “Ez a betegség nem Olvassa tovább »

2013. 04.26.

Kokas Sándor temetése

1Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. 2De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. 3Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, 4és így szóltak Jézushoz: “Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. 5Mózes azt parancsolta nekünk a Olvassa tovább »

2013. 04.26.

Dr. Rugán Béla Attila temetése

1“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 2Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3És, ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti Complaining so Olvassa tovább »

2013. 04.26.

Deczki László temetése

Lk 8, 5-13. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados,és kérte:“Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak.” Jézus így szólt hozzá: “Elmegyek, és meggyógyítom.” De a százados ezt felelte rá: “Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.Mert én is hatalom alatt Olvassa tovább »

2013. 04.25.

Zsóka búcsúztatása

Angyal. Gyászoló Gyülekezet! Kedves Mindnyájan! Az angyal görög eredetű szó. Jelentése hírvivő: az isteni üzenet közvetítője. Hétköznapjainkban egyre ritkábban használjuk ezt a kifejezést. Ha valaki megmosolyogtat, derűt, vidámságot, örömöt szerez nekünk, inkább hívjuk aranyosnak, kedvesnek, édesnek, de csak a legritkább esetben nevezzük őt angyalnak. Aren’t once shampoo that viagra made in usa the rinsing. More Olvassa tovább »